Wstęp
PDF

Jak cytować

Sztajer, S. (2022). Wstęp. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 40(4), 9–10. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/h/article/view/36629

Abstrakt

Prezentowany numer czasopisma Humaniora składa się z artykułów naukowych poświęconych zagadnieniom takim jak problematyka czasu w badaniach religioznawczych, zjawisko antropomorfizacji w religiach starożytnego Bliskiego Wschodu, problem rozróżnienia między faktem a interpretacją w przekazie medialnym, rola narcyzmu w twórczości artystycznej, a także współczesny polski film dokumentalny. Dodatkowy artykuł zawarty w tomie jest krytycznym omówieniem niedawno przełożonej na język polski monografii poświęconej historii ateizmu.

PDF