Fortunata – współczesna przypowieść
PDF

Słowa kluczowe

religious film
parable
hero
spiritual transformation
narrative
construction
metaphor

Jak cytować

Ziółkowska-Kurczuk, N. (2022). Fortunata – współczesna przypowieść. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 40(4), 107–120. https://doi.org/10.14746/h.2022.4.5

Abstrakt

The article analyzes the Fortunata movie (directed by P. Banasiak) in the context of religious cinema and the parabola genre. The heroine undergoes an internal transformation and approaches from the profane sphere to sacred. Her story has a metaphorical and parabolic meaning. The compactness analysis was used as the basic research method. The narrative structure of the movie was juxtaposed with the script of Joseph Cappell.

https://doi.org/10.14746/h.2022.4.5
PDF

Bibliografia

Bogalecki P., Trwoga bez Boga? O możliwościach postsekularnej analizy tekstów kultury (casus Larsa von Triera), „Kultura Współczesna” 2012, nr 4, https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/13._piotr_bogalecki_-_trwoga_bez_boga_-_o_mozliwosciach_postsekularnej_analizy_tekstow_kultury_-_cacus_larsa_von_triera.pdf

Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, Nomos, Kraków 2013.

Domalewski A., Główne nurty w badaniach nad filmem i religią, „Images” 2021, vol. XXX, nr 39, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/article/view/30635/27050 DOI https://doi.org/10.14746/i.2021.39.01 DOI: https://doi.org/10.14746/i.2021.39.01

Golędzinowska A., Ocalona z piekła. Wyznania byłej modelki, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012.

Gródź I., Religia i film. Stylizacje na język religijny w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, „Studia Filmoznawcze” 2019, nr 40. DOI: https://doi.org/10.19195/0860-116X.40.15

Jezierska E., Scenariusz w dwunastu punktach, 2020, http://szuflada.net/scenariusz-w-dwunastu-punktach/ [dostęp: 2.06.2022].

Kempna-Pieniążek M., Formuły duchowości w kinie najnowszym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, https://core.ac.uk/download/pdf/197745435.pdf [dostęp: 4.06.2022].

Sacrum w kinie, dekadę później, red. S.J. Konefał, M. Zelent, K. Kornacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Kulas P., Narracja jako przedmiot badań oraz kategoria teoretyczna w naukach społecznych, „Kultura i Społeczeństwo” 2014, nr 4, https://journals.pan.pl/Content/115922/PDF/2014-4-08.pdf [dostęp: 2.06.2022].

Łęcicki G., Butkiewicz M., Drzewiecki P., Jaszewska D., Pokazać niewidzialne film religijny w perspektywie teologii środków społecznego przekazu i języka mediów, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2019.

Marczak M., Poetyka filmu religijnego, Arcana, Kraków 2000.

Niedałtowski K. ks., Jawnogrzesznica, czyli pytanie o istotę chrześcijaństwa, „Więź” z 30 listopada 2022, https://wiez.pl/2022/04/03/jawnogrzesznica-czyli-pytanie-o-istote-chrzescijanstwa/ [dostęp: 7.06.2022].

Par Ph.R., Amédée Ayfre ou l’esth-éthique en acte, 2017, https://www.syndicatdelacritique.com/actualite/amedee-ayfre-ou-lesth-ethique-en-acte [dostęp: 2.06.2022].

Pluta J., Przemiana bohatera jako przykład prezentowania duchowości w filmie. Analiza psychologiczna, „Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin Polonia” 2017, vol. XXX, 001.

Pruś A. SJ., Czym jest mistyka? Kim był Mistrz Eckhart? Jak jego mistyka łączy się z twórczością filmową Terrence’a Malicka?, 13 listopada 2018, https://jezuici.pl/2018/11/czym-jest-mistyka-kim-byl-mistrz-eckhart-jak-jego-mistyka-laczy-sie-z-tworczoscia-filmowa-terrencea-malicka/ [dostęp: 7.06.2022].

Przypowieść jako gatunek literacki, Przypowiesc_jako_gatunek_literac.pdf [ dostęp: 2.06.2022].

Sacrum w filmie, „Kwartalnik Filmowy” 2004, nr 45.

Sokołowski M., Religijne aspekty filmu „Historia o proroku Eliaszu z Wierszalina” Krzysztofa Wojciechowskiego„Studia Warmińskie” 2021, nr 58. DOI https://doi.org/10.31648/sw.5574 DOI: https://doi.org/10.31648/sw.5574

Vogler Ch., Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, Wydawnictwo Marzec, Warszawa 2009.

Ziółkowska-Kurczuk N., Wywiad z Pawłem Banasiakiem przeprowadzony 7.07.2022, zbiory własne.

Fortunata, 2020, https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1253458 [dostęp: 2.06.2022].