Fenomenologia ateizmu [Georges Minois, Historia ateizmu. Niewierzący w świecie zachodnim od jego początków do naszych czasów]
PDF

Słowa kluczowe

recenzja

Jak cytować

Błaszczyk, M. (2022). Fenomenologia ateizmu [Georges Minois, Historia ateizmu. Niewierzący w świecie zachodnim od jego początków do naszych czasów]. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 40(4), 123–130. https://doi.org/10.14746/h.2022.4.6

Abstrakt

Recenzja książki: Georges Minois, Historia ateizmu. Niewierzący w świecie zachodnim od jego początków do naszych czasów, Aletheia, Warszawa 2019, ss. 758.

https://doi.org/10.14746/h.2022.4.6
PDF

Bibliografia

Błaszczyk M., Drogi i bezdroża samotności, „Analiza i Egzystencja” 2020, nr 51. https://doi.org/10.18276/aie.2020.51-05 DOI: https://doi.org/10.18276/aie.2020.51-05

Camus A., Człowiek zbuntowany, w: Eseje, tłum. J. Guze, PIW, Warszawa 1971.

Camus A., Pozostańcie chrześcijanami, tłum. A. Koprowska, „Gazeta Wyborcza” nr 261 z 2003 r.

Ciesielski M., O Bogu, który był. Nowa interpretacja Jezusa nauki o Bogu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.

Drozdowicz Z., Ateizm współczesnych filozofów – wybrane postacie, „Przegląd Religioznawczy” 2020, nr 1.

Drozdowicz Z., Czym był i jest ateizm?, „Przegląd Religioznawczy” 2017, nr 2.

Feuerbach L., O istocie chrześcijaństwa, tłum. A. Landman, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.

Grzegorczyk A., Filozofia Nieoczekiwanego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002.

Hegel G.W.F., Fenomenologia ducha, tłum. Ś.F. Nowicki, Fundacja Aletheia, Warszawa 2010.

Heidegger M., Nietzsche, t. 2, tłum. A. Gniazdowski i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Heidegger M., Powiedzenie Nietzschego „Bóg umarł”, w: Drogi lasu, tłum. J. Gierasimiuk i in., Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.

Jaspers K., Filozofia egzystencji, tłum. D. Lachowska, A. Wołkowicz, PIW, Warszawa 1990.

Judt T., Brzemię odpowiedzialności. Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty, tłum. M. Filipczuk, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.

Merleau-Ponty M., Pochwała filozofii, tłum. K. Mrówka, Aureus, Kraków 2003.

Minois G., Historia ateizmu, tłum. W. Klenczon, Aletheia, Warszawa 2019.

Minois G., Historia piekła, tłum. A. Dębska, PIW, Warszawa 1996.

Minois G., Historia samotności i samotników, tłum. W. Klenczon, Aletheia, Warszawa 2018.

Minois G., Historia starości. Od antyku do renesansu, tłum. K. Marczewska, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1995.

Nietzsche F., Wiedza radosna, tłum. L. Staff, Zielona Sowa, Kraków 2003.

Rożdżeński R., Ateizm, czyli wiara negatywna. Ateistyczne przeświadczenia z perspektywy pytań granicznych, WAM, Kraków 2016.

Sartre J.-P., Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, tłum. J. Kiełbasa i in., Zielona Sowa, Kraków 2007.

Sartre J.-P., Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. J. Krajewski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1998.

Szocik K., Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2014.

Zwoliński A., Bóg wygnany. Ateizm i jego współczesne oblicza, Monumen, Poznań 2018.