Być akademikiem w uczelni wojskowej
PDF

Słowa kluczowe

universities
army
academic

Jak cytować

Kojkoł, J. (2023). Być akademikiem w uczelni wojskowej. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 42(2), 47–62. https://doi.org/10.14746/h.2023.2.3

Abstrakt

Being an academic at a military academy, that is, one overseen by the Minister of National Defense, has a unique flavor. This can be understandable when one takes into account the historical and legal context. The an academic in a military university is associated with being a soldier and a scientist, a former soldier and a scientist, “our” civilian and a scientist, and simply a civilian scientist. However, each of them must always remember the authority of the Minister of Defense and National, although it does not predetermine the quality of his scientific work in the case when one is a scientist and not a collector of academic degrees.

https://doi.org/10.14746/h.2023.2.3
PDF

Bibliografia

Cegiełko P., Żołnierze zawodowi jako nauczyciele akademiccy w uczelniach wojskowych,

„Rocznik Administracji i Prawa: teoria i praktyka” 2013.

Felsztyn T., Polskie studia wojskowe, „Kultura”, 1955, nr 3.

Grzegorczyk H., Wojskowa Akademia Techniczna 1951–1991, Wydawnictwa Wojskowe WAT, Warszawa 1991.

Kojkoł J., Drogi i bezdroża szkolnictwa wojskowego, „Kultura–Edukacja–Społeczeństwo” 2013, nr 1. DOI: https://doi.org/10.14746/kse.2013.3.1.01

Niewada Sz., Status uczelni i studentów wojskowych w polskim porządku prawnym, „Studia Prawnicze KUL” 2019, nr 1. DOI: https://doi.org/10.31743/sp.4899

Ostolski P., Ewolucja polskiego szkolnictwa wojskowego, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia” 2016, nr 4, cz. II, Warszawa.

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2021 r., Warszawa–Gdańsk 2022.

Tomaszewski R., Odbudowa polskiego szkolnictwa wojskowego 1908–1923, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.

Uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zmieniającej uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, M.P. z 2011 r., nr 14, poz. 148.

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r., poz. 655 ze zm.).

Wojskowa Akademia Techniczna a tradycje i osiągnięcia szkolnictwa technicznego WP, red. R. Tomaszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

Wojskowe akademie w Polsce, red. M. Hebda, Pol-Press, Warszawa 2003.

Wójtowicz B., Sochala C., Nalepa T., Kształcenie w uczelniach wojskowych w Polsce – jako podstawa zapewnienia zasobów ludzkich Systemu Obronnego Państwa, cz. 1: Kierunki i efekty dotychczasowych reform szkolnictwa wojskowego w Polsce – w aspekcie funkcjonowania oraz doskonalenia uczelni wojskowych. Wybrane zagadnienia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, t. 18, z. 5.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2022 Zgromadzenia Federacji Akademii Wojskowych z dnia 20 września 2022 r.