O przyspieszonych procesach cyfryzacji i robotyzacji we współczesnym nieprzewidywalnym świecie – teoria i praktyka
PDF

Słowa kluczowe

digitization
robotization
accelerated growth
new conditions
unpredictable world

Jak cytować

Puślecki, Z. W. (2023). O przyspieszonych procesach cyfryzacji i robotyzacji we współczesnym nieprzewidywalnym świecie – teoria i praktyka. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 42(2), 63–83. https://doi.org/10.14746/h.2023.2.4

Abstrakt

The aim of this study is to present the accelerated processes of digitization and robotization in the contemporary unpredictable world from a theoretical and practical perspective. In the new developmental conditions, there has been a radical limitation of social and economic activity and the emergence of new barriers, which has led to an increase in the importance of innovative products and services based on modern technologies, aimed at overcoming the economic and social effects of the COVID-19 pandemic. The goal of some countries was to develop small and medium-sized enterprises (SMEs) to become leaders in the progress of information and communication technologies. During the pandemic, an innovative approach to company development was necessary. Entities supporting entrepreneurs saw great potential in startups, widespread digitization, and actions consistent with sustainable development. The acceleration of the digitization proces influenced long-term organizational changes in enterprises, including more frequent remote work of some employees and the associated reduction in office space rental costs. Uncertainty in the global economy caused by the pandemic prompted many companies to re-evaluate their business models. Instead of relying on global supply chains, more and more companies invested in robots, leading to a renaissance of manufacturing in industrialized countries.

https://doi.org/10.14746/h.2023.2.4
PDF

Bibliografia

Hawkins D.R., Licht des Alls: Die Wirklichkeit des Goettlichen, Sheema Medien Verlag, 2006

Internet Rzeczy i sztuczna inteligencja zmienią firmy na całym świecie. Znamy nowe dane. Ostatnia aktualizacja: 22.12.2020. https://www.polskieradio24.pl/42/273/Artykul/2645989,Internet-Rzeczy-i-sztuczna-inteligencja-zmienia-firmy-na-calymswiecie-Znamy-nowe-dane [dostęp: 12.01.2021].

Olszewski D., Kompendium 5G – wszystko, co musisz wiedzieć o nowej generacji sieci, 17.08.2020, https://www.pcworld.pl/news/Kompendium-5G-wszystko-co-musiszwiedziec-o-nowej-generacji-sieci,422226.html [dostęp: 19.01.2021].

Osowski S., Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.

Pawłowicz W., 5G jako sieć LAN nowej generacji, 21.08.2020, https://www.computerworld.pl/news/NetApp-tnie-ceny-macierzy,424015.html [dostęp: 19.01.2021].

Poniewierski A., AI od pierwszych dni szkoły podstawowej, 15.12.2020. https://cyfrowa.rp.pl/opinie/55828-aleksander-poniewierski-ai-od-pierwszych-dni-szkolypodstawowej [dostęp: 12.01.2021].

Puślecki Z.W., About the Some New Aspects of the International Business Theory and International Economy-the Time of COVID-19, Chapter 1, co-Author of the book: Modern Perspectives in Economics, Business and Management Vol. 2, ed. T. Türsoy, Book Publisher International, London 2021. DOI: https://doi.org/10.9734/bpi/mpebm/v2/9579D

Puślecki Z.W., Bilateral Trade Agreements and the Rise of Global Supply Chains in the Modern International Business, Chapter 5 of the book, Current Aspects in Business, Economics and Finance, vol. 2, London 2022. DOI: https://doi.org/10.9734/bpi/cabef/v2/16886D

Puślecki Z.W., Emerging Trend in International Business Theory and Policy, „European Modern Studies Journal” 2022, no. 6(3).

Puślecki Z.W., Handel zagraniczny. Transformacja biznesu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021

Puślecki Z.W., Increase of Protectionism between USA and China and Modern International Business, „Sun Text Review of Economics & Business” 2022, no. 3(3).

Puślecki Z.W., In Direction to Reshaping of Foreign Trade Policy, Chapter 1 co-Author of the book: Current Strategies in Economics and Management, 2020, vol. 1, ed. Chun-Chien Kuo, Book Publisher International, London 2020.

Puślecki Z.W., Innovation and Knowledge in Creation of Enterpreunership and Global Competitiveness of European Union, „Innovative Journal of Business and Management” 2014, vol. 3, no. 3. DOI: https://doi.org/10.15520/ijbm.vol3.iss3.3.pp32-41

Puślecki Z.W., Innovation and Knowledge in Creation of European Union Global Competitiveness and Social Security from Regional Perspective, „Journal of Business Theory and Practice” 2015. DOI: https://doi.org/10.22158/jbtp.v3n2p90

Puślecki Z.W., Innovations in the Strategy of the European Union’s Economic Growth, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 4. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.3

Puślecki Z.W., Innovation system in the Strategy oh the European Union Economic Growth, „Mitteilungen Klosterneuburg Journal” 2015, vol. 66(2).

Puślecki Z.W., Interakcje i współpraca w systemie innowacyjnym na różnych poziomach działalności gospodarczej, w: Przedsiębiorstwo, Gospodarka, Społeczeństwo w kręgu zainteresowania ekonomistów, red. R. Kamiński, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Poznaniu, Poznań 2020.

Puślecki Z.W., International Business Theory and International Economy, LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of OmniScriptum GmbH&Co. KG, Saarbruecken, Germany.

Puślecki Z.W., International Business Theory and Policy in the Time of COVID-19, „American Journal of Industrial and Business Management” 2022, no. 12, Jul. 25. DOI: https://doi.org/10.4236/ajibm.2022.127069

Puślecki Z.W., Liberalism and Protectionism Tendencies in Contemporary Foreign Trade Policy, Book Publisher International, London 2020. DOI: https://doi.org/10.9734/bpi/mono/978-81-947204-6-1

Puślecki Z.W., New dimension of technological change in economic development, „Sciencia et Tecnica Vitivinicola” vol. 29. no. 6, 2014.

Puślecki Z.W., New Tendency in Contemporary Foreign Trade Policy, „Journal of Economics, Management and Trade” t. 25, nr 3, 2019.

Puślecki Z.W., Nowoczesna technologia w inwigilacji społeczeństwa – System Zaufania Społecznego, w: Instrukcja obsługi strachu. O możliwych perspektywach opisu pewnego fenomenu, red. Ł. Scheffs, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2022.

Puślecki Z.W., Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w modularyzacji działalności innowacyjnej w obliczu pandemii Covid-19, w: Kryzys jako determinanta innowacji gospodarczych, red. R. Kamiński, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Poznań 2021.

Puslecki Z.W., Od kapitalizmu informacyjnego do kapitalizmu inwigilacyjnego, „Humaniora. Czasopismo internetowe” 2021, nr 4(36). DOI: https://doi.org/10.14746/h.2021.4.2

Puślecki Z.W., On The New Trends in the Theory and Politics of International Affairs. „SunText Review of Economics & Business” 2022, no. 3(4).

Puślecki Z.W., Region, Innovation and Knowledge of European Union Economic Growth, „Natura/ Nature” 2014, vol. 18, issue 6.

Puślecki Z.W., Sztuczna inteligencja (AI), internet rzeczy (IoT) i sieć piątej generacji (5G) w nowoczesnych badaniach naukowych, „Człowiek i Społeczeństwo” 2021, t. LII, Globalne i lokalne problemy życia akademickiegom, red. Zbigniew Drozdowicz, S. Sztajer. DOI: https://doi.org/10.14746/cis.2021.52.7

Puślecki, Z.W., Świat we mgle. Modyfikacje strukturalne w gospodarce światowej po pandemii COVID-19 i wojnie Rosji z Ukrainą, GlobeEdit, Berlin 2022.

Puślecki Z.W., Światowa Organizacja Handlu i Unia Europejska wobec wyzwań we współczesnym biznesie międzynarodowym, C.H. Beck, Warszawa 2021.

Puślecki, Z.W., The impact of increasing global supply chains on the foreign trade policy. „Journal of International Research in Economics and Finance” 2018, no. 1(1), Singapore. DOI: https://doi.org/10.20849/iref.v2i1.310

Puślecki Z.W., The Regional Innovation Systems in the Strategy of the European Union’s Economic Growth-Europe 2020, „International Journal of Political Science, Law and International Relations” vol. 4, Aug. 2014, Canada, India, Qatar, Singapore, UK, USA , 2014.

Puślecki Z.W., The Need to Establish a New Format for Trade Political Relations Between European Union and China, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020. DOI: https://doi.org/10.22158/rem.v4n3p133

Puślecki Z.W., Trade cooperation in light of the forces that are currently re-shaping international business, „Przegląd Politologiczny” 2021, no. 4. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.1

Puślecki Z.W., Trends Reshaping International Business Theory and Policy, Publishing House Elipsa, Warsaw 2019.

Puślecki Z.W., W kierunku nowej dynamicznej gospodarki światowej, w: Wpływ otoczenia międzynarodowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce, red. A. Baszyński, R. Kamiński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Poznań, 2022.

Puślecki Z.W., World Economy Against New Challenges in the Time of COVID-19, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2020.

Puślecki Z.W., Współczesna cyfryzacja a inwigilacja społeczeństwa, w: Na drogach i bezdrożach historii, politologii i kultury politycznej, Profesorowi Marcelemu Kosmanowi – przyjaciele i uczniowie, Księga Jubileuszowa, red. A. Stelmach, B. Secler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2021.

Puślecki Z.W., Zależność między interaktywnym sposobem prowadzenia działalności innowacyjnej a efektywnością procesu innowacyjnego, „Humaniora. Czasopismo Internetowe” 2016, nr 3(15).

Puślecki Z.W., Walkowski M., Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.

Różanowski K., Sztuczna inteligencja, rozwój, szanse i zagrożenia, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki” 2007, nr 2(2).

Rząd przyjął strategię rozwoju sztucznej inteligencji. Znamy jej szczegóły. Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020. https://www.polskieradio24.pl/42/273/Artykul/2558247,Ministercyfryzacji-wirtualne-prawo-jazdy-wejdzie-w-zycie-trzy-miesiace-po-publikacji-ustaw [dostęp: 12.01.2021].

Skinner B.F., Science and Human Behavior, Free Press, Kindle Edition 2012.

Tomczyk J., 5G – klucz do przemysłowej przyszłości, 20.11.2020. https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/5g-klucz-do-przemyslowej-przyszlosci [dostęp: 12.01.2021].

World Bank, Impact of COVID-19 on Global Income Inequality, w: Global Economic Prospects, 2022 https://thedocs.worldbank.org/en/doc/cb15f6d7442eadedf75bb95c4fdec1b3-0350012022/related/Global-EconomicProspects-January-2022-Topical-Issue-2.pdf

World Economic Outlook Update, A Crisis Like No Other. An Uncertain Recovery, MFW, 2020, www.imf.org [dostęp: 8.01.2021].

Zuboff S., The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier Power, PublicAffairs, New York 2019.