Zwrot ku codzienności w badaniach nad religią
PDF

Słowa kluczowe

everyday religion
methodology
Catholicism
Michel de Certeau

Jak cytować

Obirek, S. (2023). Zwrot ku codzienności w badaniach nad religią. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 42(2), 85–102. https://doi.org/10.14746/h.2023.2.5

Abstrakt

Article Turning to everyday life in religion research postulates the need to use a new methodology in the analysis of religion. It was proposed by the French cultural anthropologist Michel de Certeau. It is creatively developed by such anthropologists as Nancy T. Ammerman, Hugh Turpin and Catherine Wanner. In this context, the author points to the limitations of traditional methods of studying Polish religiosity. He also proposes his own way of overcoming these limitations. It is listening to the voice of lay Catholics.

https://doi.org/10.14746/h.2023.2.5
PDF

Bibliografia

Ammerman N.T., Everyday Religion. Observing Modern Religious Lives, Oxford University Press, Oxford 2007. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195305418.001.0001

Ammerman N.T., Sacred Stories, Spiritual Tribes. Finding Religion in Everyday Life, Oxford University Press, Oxford 2014. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199896448.001.0001

Augustyn E., Portret polskiego katolika, https://www.tygodnikpowszechny.pl/portret-polskiego-katolika-181747 [dostęp: 24.03.2023].

Baniak J., Bezżenność i czystość seksualna księży rzymskokatolickich w świadomości katolików świeckich i osób duchownych w Polsce. Założenia i rzeczywistość, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2017.

Baniak J., Desakralizacja kultu i świąt religijnych w Polsce. Studium socjologiczne, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2008.

Baniak J., Między buntem a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Świadomość religijna i moralna a kryzys tożsamości osobowej młodzieży gimnazjalnej. Studium socjologiczne, Homini, Kraków 2007.

Berger P.L., Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, tłum. W. Kurdziel, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1997.

Berger P.L., The Many Altars of Modernity. Toward a Paradigm for Religion in a Pluralist Age, De Gruyter, Boston–Berlin 2014. DOI: https://doi.org/10.1515/9781614516477

Berger P.L., Luckmann Th., Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, PIW, Warszawa 1983.

Certeau M. de, How is Christianity thinkable today at all?, w: The Postmodern God. A theological Reader, Graham Ward, Blackwell–Oxford 1998.

Certeau M. de, La rupture instauratrice ou le christianisme dans la culture contemporaine, „Esprit” 1971, Juin.

Certeau M. de, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Davie G., Religion in Britain since 1945. Believing without Belonging, Willey, Oxford 1994.

Dyrektor CBOS: Sekularyzacja nie wyhamuje, 15 grudnia 2022, https://www.ekai.pl/dyrektor-cbos-sekularyzacja-nie-wyhamuje/ [dostęp 24.03.2023].

Giard L., Introduction: Michel de Certeau on Historiography, w: The Certeau Reader, Graham Ward, Blackwell–Oxford 2000.

Grabowska M., Bóg a sprawa polska. Poza granicami teorii sekularyzacji, Scholar, Warszawa 2018.

Pew Research Center, Modeling the Future of Religion in America, https://www.pewresearch.org/religion/2022/09/13/modeling-the-future-of-religion-in-america/ [dostęp: 24.03.2023].

Pew Research Center, The Age Gap in Religion Around the World, https://www.pewresearch.org/religion/2018/06/13/the-age-gap-in-religion-around-the-world/ [dostęp: 24.03.2023].

Rauszer M., Ludowy antyklerykalizm. Nieopowiedziana historia, Znak, Kraków 2023.

Turpin H., Unholy Catholic Ireland. Religious hypocrisy, Secular Morality, and Irish ex-Catholicism, Stanford University Press, Redwood City CA 2022. DOI: https://doi.org/10.1515/9781503633148

Wanner C., Everyday Religiosity and the Politics of Belonging in Ukraine, Cornell University Press, Ithaca–London 2022. DOI: https://doi.org/10.1515/9781501764967