Ezoteryka a coaching, czyli współczesny rozwój osobisty w kontekście korzeni „wiedzy tajemnej”
PDF

Słowa kluczowe

coaching
esotericism
occultism
secret knowledge

Jak cytować

Łagosz, Z. (2023). Ezoteryka a coaching, czyli współczesny rozwój osobisty w kontekście korzeni „wiedzy tajemnej”. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 42(2), 105–115. https://doi.org/10.14746/h.2023.2.6

Abstrakt

This article attempts to portray the roots of coaching through the prism of esotericism, New Age, and occultism. The history of contemporary coaching is only coincidentally related to the emergence of New Age ideas and people who have influenced both systems. Using the example of the Polish coaching offer, the author demonstrates its similarities to esoteric and occult semantic and theoretical ideas.

https://doi.org/10.14746/h.2023.2.6
PDF

Bibliografia

ICF Global coaching study: Executive summary, https://coachingfederation.org/app/uploads/2020/09/FINAL_ICF_GCS2020_ExecutiveSummary.pdf [dostęp: 22.10.021].

Bennett J.L., Bush M.W., Coaching in organizations: Current trends and future opportunities, „OD Practitioner” 2009, no. 41(1).

Bennewicz M., Coaching, czyli restauracja osobowości, G+J, Warszawa 2008.

Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2013.

Dilts R., From Coach to Awakener, Dilts Strategy Group, Capitola 2003.

Downey M., Effective Coaching: Lessons from the Coach’s Coach, Texer, UK 2003.

Esotericism, hasłow w: Dictionary of Gnosis & Western Esotericism, red. W.J. Hanegraaff, Brill, Leiden 2006.

Gorell R., Group coaching, Kogan Page, London 2013.

Górka M., Scjentologia – futurystyczna religia, niebezpieczny żart czy science-fiction?, „Okolice. Rocznik Etnologiczny” 2012, t. 10.

Griffith C.R., The psychology of coaching: A study of coaching methods from the point of psychology, C. Scribner’s sons, New York 1926.

Hall L., Uważny coaching. Jak uważność może zmienić twoją praktykę coacha, tłum. A. Niedzielska, P. Niedzielski, Co&Me Publishing, Warszawa 2015.

Hanegraaff W.J., Esotericism and the Academy. Rejected knowledge in Western Culture, Cambridge University Press, Cambridge 2012.

Hanegraaff W.J., New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought, Brill, Leiden 1996.

Hanegraaff W., The Birth of Esotericism from the Spirit of Protestantism, „Aries” 2010, no. 2.

Hendrickson R., The Henry Holt encyclopedia of word and phrase origins, Henry Holt & Co, New York 1987.

Kuc B.R., Strategiczne wymiary doskonałości w zarządzaniu, w: Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, red. W. Kowalczewski, Difin, Warszawa 2008.

Łagosz Z., Ezoterycy na służbie, czyli krótka historia współpracy środowisk ezoteryków ze służbami bezpieczeństwa na przykładzie Lecha Stefańskiego, „Hermaion” 2019, nr V.

Mrozek-Dumanowska A., Człowiek w labiryncie magii, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.

O’Donohue W.T., Fisher J.E., Cognitive Behavior Therapy: Applying Empirically Supported Techniques in Your Practice, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2008.

Parsloe E., Coaching i mentoring, tłum. I. Morżoł, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Pasek Z., Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Aureus, Kraków 2013.

Rock D., Page L.J., Fundamenty coachingu. Neurobiologia a skuteczna praktyka, tłum. P. Niedzielski, Co&Me Publishing, Warszawa 2014.

Rydlewski M., Fikcjonariusze fałszywej ideologii. Antropologia coachingu, „Colloquia Anthropologica et Communicativa: Antropologia, Media, Komunikacja” 2019, t. 12.

Sieradzan J., W kręgu pojęć: ezoteryzm, okultyzm, satanizm, w: Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, red. Z. Pasek, Libron, Libron, Kraków 2005.

Stępień M.B., Okultyzm. Studium ezoteryki zachodniej, Academicon, Lublin 2015.

The Encyclopedia Americana, t. XX, Americana Corp., New York 1963.

Tiryakian E.A., Toward the Sociology of Esoteric Culture, w: On the Margin of the Visible: Sociology, the Esoteric and the Occult, ed. E. Tiryakian, New York 1974.

Trzcińska I., O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013.

Wales S., Why coaching?, „Journal of Change Management” 2002, vol. 3, no. 3.

Whitmore J., Coaching for performance, Nicholas Brealey, Boston 2002.

Wilson C., Branson R., Nowy coaching biznesowy. Przewodnik po najlepszych praktykach, tłum. M. Witkowska, MT Biznes, Warszawa 2015.

Wujec B., Geneza i definicje coachingu, „Coaching Review” 2012, nr 4.

Zemełka A.M., Wczesna historia coachingu: poszukiwanie definicji i interferencji idei, „Forum Oświatowe” 2016, nr 28(2).

Żukowska J., Naukowe ujęcie coachingu, w: Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012.

https://mayaori.com/maya-ori/ [dostęp: 31.12.2021].

https://mayaori.com/shop/czyszczenie-energii-seksualnej-po-poprzednich-partnerach/ [dostęp: 31.12.2021].

http://www.autentycznybiznes.com.pl/about/ [dostęp: 7.09.2018].

https://www.refino.pl/wykladowcy-coachowie-trenerzy/ [dostęp: 1.01.2022].