Wstęp
PDF

Jak cytować

Sztajer, S. (2023). Wstęp. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 42(2), 7–9. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/h/article/view/38806

Abstrakt

Oddany do rąk czytelnika nr 2 z 2023 roku periodyku „Humaniora. Czasopismo Internetowe” poświęcony jest w przeważającej mierze tematyce akademickiej, w szczególności obyczajom akademickim, rankingom uniwersytetów, akademickości w uczelniach wojskowych. Czytelnik znajdzie również w tomie artykuł omawiający procesy cyfryzacji i robotyzacji we współczesnym świecie, a także tekst poświęcony studiom nad religijnością życia codziennego. Oprócz artykułów części artykułowej, tom zawiera ponadto dyskusję na temat relacji między coachingiem i ezoteryką, recenzję monografii naukowej oraz notę prezentującą osobę i osiągnięcia naukowe niedawno zmarłego socjologa i filozofa Józefa Baniaka – profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

PDF