Wolność światopoglądowego wyboru bonusem pluralizmu społeczno-kulturowego
PDF

Jak cytować

Libiszowska-Żółtkowska, M. (2023). Wolność światopoglądowego wyboru bonusem pluralizmu społeczno-kulturowego. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 42(2), 129–134. https://doi.org/10.14746/h.2023.2.8

Abstrakt

Recenzja książki:
Janusz Mariański, Pluralizm społeczno-kulturowy jako megatrend a religijność i moralność. Studium socjologiczne

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2022, ss. 266

https://doi.org/10.14746/h.2023.2.8
PDF