Kontakt

Polskie Towarzystwo Badania Gier
ul. Kossaka 9/7, 60-759 Poznań

Główna osoba do kontaktu

dr Augustyn Surdyk
Instytut Lingwistyki Stosowanej (Pracownia Badań Ludologicznych), Wydział Noefilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wsparcie techniczne

Pressto
Telefon +48 618293866