Homo Ludens

Aktualny numer

Nr 1(15) (2022)
Opublikowany 2023 maja 29

„Homo Ludens” – (ISSN 2080-4555) pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce i zarazem oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tytuł pisma nawiązuje do klasycznej już pozycji holenderskiego historyka i antropologa kultury Johana Huizingi „Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury” (1938). Czasopismo publikuje artykuły przeglądowe, polemiczne, ogólne i przyczynkowe, wspomnieniowe oraz wybrane recenzje i sprawozdania w języku polskim, angielskim i niemieckim. Pismo ukazuje się w internecie w postaci ciągłej - przed opublikowaniem ostatecznych wersji tekstów na witrynie periodyku dostępne są wersje przeznaczone do wczesnego cytowania (ang. early citation versions). Artykuły dostępne są także w wersji drukowanej, zwykle po opublikowaniu ostatecznej wersji elektronicznej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

INDEKSOWANE W:
CEJSH, Index Copernicus, International Journals Master List

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 20 punktów

DOI: 10.14746/hl
ISSN: 2080-4555

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

 
Wyświetl wszystkie wydania