Homo Ludens

Aktualny numer

Nr 1 (14) (2021)
Opublikowany 2021 grudnia 30

„Homo Ludens” – (ISSN 2080-4555) pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce i zarazem oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tytuł pisma nawiązuje do klasycznej już pozycji holenderskiego historyka i antropologa kultury Johana Huizingi „Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury” (1938). Czasopismo publikuje artykuły przeglądowe, polemiczne, ogólne i przyczynkowe, wspomnieniowe oraz wybrane recenzje i sprawozdania w języku polskim, angielskim i niemieckim. Pismo ukazuje się w internecie w postaci ciągłej - przed opublikowaniem ostatecznych wersji tekstów na witrynie periodyku dostępne są wersje przeznaczone do wczesnego cytowania (ang. early citation versions). Artykuły dostępne są także w wersji drukowanej, zwykle po opublikowaniu ostatecznej wersji elektronicznej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

INDEKSOWANE W:
CEJSH, Index Copernicus, International Journals Master List

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 20 punktów

DOI: 10.14746/hl
ISSN: 2080-4555

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

 
Pełny numer
PDF

NAJLEPSZE ARTYKUŁY I NAJLEPSZA RECENZJA ROKU

Filip Jankowski
29-42
Tropem pierwszych francuskich survival horrorów
https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.2
PDF

ARTYKUŁY

Adam Flamma
45-63
Zapożyczenie, easter egg i centonizacja – casus serii Wiedźmin
https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.3
PDF
Marcin Mateusz Granat
66-81
Gry wideo jako narzędzie wspomagające leczenie
https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.4
PDF (English)
Arkadiusz Jabłoński
83-101
Nowa deiksa? Nowa anafora? Nowa semantyka? Językowa gra w oczywistość płci
https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.5
PDF
Paulina Kaźmierczak
103-116
Zdystansowana zabawa, czyli o adaptacji narzędzi ludycznych w kształceniu na odległość
https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.6
PDF
Jagoda Kościelniak
117-131
Wizerunek Nikoli Tesli i jego wynalazków w grach cyfrowych
https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.7
PDF
Włodzimierz Lapis
133-150
O grach i graniu oraz ich aspektach w Biblii i w Koranie
https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.8
PDF
Paulina Miodońska, Andrzej Raczyk
151-165
Rynek gier wideo w Polsce
https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.9
PDF
Wojciech Sitek
167-184
Niepokoje końca wieku. Sanitarium i rekonwalescencja amerykańskiej tożsamości
https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.10
PDF
Jacek Szymala
185-206
Chess movies między ludologią a historią wizualną – wprowadzenie do zagadnienia. Od Gorączki szachowej (1925) po Gambit królowej (2020)
https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.11
PDF
Michał Szymański
207-239
Kultura nordycka i gotyk jako miejsca wspólne w wirtualnej rzeczywistości. Reprezentacja historycznych stylów na wybranych przykładach komputerowych gier fantasy
https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.12
PDF
Kamila Zielińska-Nowak
241-263
Gra planszowa w komunikacji – problemy definicyjne
https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.13
PDF
Wyświetl wszystkie wydania