Dialog dawniej i dziś – praca w grupach podczas zajęć stacjonarnych i zdalnych
PDF

Słowa kluczowe

język polski jako obcy
dialog
kształcenie zdalne
zajęcia stacjonarne

Jak cytować

Kaźmierczak, P. (2023). Dialog dawniej i dziś – praca w grupach podczas zajęć stacjonarnych i zdalnych. Homo Ludens, (1(15), 81–96. https://doi.org/10.14746/HL.2022.15.5

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości adaptowania zajęć z wykorzystaniem pracy w grupach z formy stacjonarnej na zdalną. Analiza obejmuje prezentację najważniejszych funkcji wybranych aplikacji z uwzględnieniem ich dostępności w wersji bezpłatnej. Mechanika narzędzi online zakłada prowadzenie zajęć dla całej grupy, dzielenie uczestników na mniejsze zespoły oraz pracę w podgrupach zarówno ustną, jak i pisemną. Tworzenie zajęć opartych na formie dialogicznej nie różni się od lekcji stacjonarnych, wymaga jedynie znajomości ogólnej mechaniki aplikacji, które będą pomocne w celu adaptacji danej techniki bądź metody.

https://doi.org/10.14746/HL.2022.15.5
PDF

Bibliografia

Bralczyk, J., Drabik, L. (2022a). Dialog. Hasło w: Słownik języka polskiego PWN. Online: <https://sjp.pwn.pl/sjp/dialog;2555065.html>.

Bralczyk, J., Drabik, L. (2022b). Filozofia dialogu, spotkania. Hasło w: Słownik języka polskiego PWN. Online: <https://sjp.pwn.pl/sjp/filozofia-dialogu-spotkania;3281535.html>.

Google Meet – Pomoc (2022). Jak używać pokoi podgrup w Google Meet. Online: <https://support.google.com/meet/answer/10099500?hl=pl#zippy=,wymagania-dotycz%C4%85ce-korzystania-z-pokoi-podgrup>.

Google Meet (2022). Rozmowy i spotkania wideo dla wszystkich. Online:<https://apps.google.com/intl/en/intl/pl_ALL/meet>.

Google Workspace (2022). Wybierz wersję odpowiednią dla Twojej firmy. Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni. Online: <https://apps.google.com/intl/pl/meet/pricing>.

Janowska, I. (2011). Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Mentimeter (2022). Give everyone a voice with the plan that’s right for you. Online: <https://www.mentimeter.com/plans>.

Microsoft | Pomoc techniczna (2022a). Twórz osobne pokoje i zarządzaj nimi podczas zajęć. Online: <https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/tw%C3%B3rz-osobne-pokoje-i-zarz%C4%85dzaj-nimi-podczas- zaj%C4%99%C4%87-18b340cd-1106-4fa5 a852-5676614f7e7d>.

Microsoft | Pomoc techniczna (2022b). Tworzenie […] w programie Skype dla firm pokoju rozmów. Online: <https://support.microsoft.com/pl-pl/office/tworzenie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-w-programie-skype-dla-firm-pokoju-rozm%C3%B3w-759f46dc-48b8-4e12-84ff-69826f763be8>.

Miodunka, W. T. (2016). Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Miro (2022). Plans to solve anything, together. Online: .

Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Online-Stopwatch (2022a). Everybody needs a stopwatch at some point. Online: <https://www.online-stopwatch.com>.

Online-Stopwatch (2022b). Random Group Generators. Online: .

Swiftscribo (2022). Engaging online classes. Online: <https://www.swifts- cribo.com>.

Totunoty.pl (2022). Engaging online classes. Online: < https://totunoty.pl>.

Tricider.com (2022). Collect ideas and vote. Online: <https://www.tricider.com/home>.

Wylosowane.pl (2022). Online: <https://wylosowane.pl>.

Zoom | Authorised Reseller (2022). Wszystko, co trzeba wiedzieć o Zoom Breakout Rooms. Online: <https://zoom-polska.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-korzystaniu-z-zoom-breakout-rooms>.