Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr Augustyn Surdyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Polska

Z-ca redaktora naczelnego

dr Jerzy Zygmunt Szeja, Polska

Asystenci redaktora naczelnego

dr Stanisław Krawczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Scholarly Communication Research Group, Polska

dr. inż. Jakub Marszałkowski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Polska

Sekretarz czasopisma

mgr Dorota Ćwiklińska-Surdyk, Polska

Redaktor językowy (język angielski)

Graham Knox-Crawford, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Redaktor językowy (język niemiecki)

dr Britta Stöckmann, Niemcy

Redaktor językowy (język polski)

dr Stanisław Krawczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Scholarly Communication Research Group, Polska

dr Dorota Ucherek, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Polska