Recenzenci

Prof. Dr. Espen Aarseth, IT University of Copenhagen, Denmark
Prof. zw. dr hab. Bolesław Andrzejewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Dr Andrzej Bełkot, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Dr Radosław Bomba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
Dr Dorota Chmielewska-Łuczak, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Dr Agnieszka Dytman-Stasieńko, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska
Prof. USWPS dr hab. Mirosław Filiciak, Uniwersytet SWPS, Polska
Dr Maria B. Garda, Uniwersytet Łódzki, Polska
Prof. UWr dr hab. Anna Gemra, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Dr Dariusz Grzybek, Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, Polska
Dr Dobrosława Grzybkowska-Lewicka, Holandia
Dr Agata Hofman, Polska
Dr Paweł Hostyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Prof. Dr. Catalina Jiménez Hurtado, University of Granada, Spain
Prof. UAM dr hab. Arkadiusz Jabłoński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Prof. Dr. Aki Järvinen, Sheffield Hallam University, United Kingdom
Prof. Dr. Linus Jung, University of Granada, Spain
Dr Joanna Kic-Drgas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Dr Rolisław Jan Kolbusz, Polska
Prof. UAM dr hab. Joanna Kubaszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Dr Piotr Kubiński, Uniwersytet Warszawski, Polska
Dr Tomasz Z. Majkowski, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Prof. Dr. Frans Mäyra, University of Tampere, Finland
Dr Aleksandra Mochocka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
Dr Michał Mochocki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
Prof. Dr. Silvia Montero Martinez, University of Granada, Spain
Prof. Dr. Rosa Maria Muñoz Luna, University of Málaga, Spain
Prof. UP dr hab. Henryk Noga, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
dr hab. Agnieszka Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Prof. zw. dr hab. Waldemar Pfeiffer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Prof. zw. dr hab. Izabela Prokop, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Dr Piotr Ratajczyk, Polska
Dr Joanna Schulz-Andrzejewska, Niemcy
Prof. zw. dr hab. Teresa Siek-Piskozub, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski, Uniwersytet Łódzki, Polska
Dr Agata Skórzyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Dr Tomasz Smejlis, Polska
Dr Michał Sołtysiak, PAN, Warszawa
Prof. Dr. Olli Sotamaa, University of Tampere, Finland
Prof. UG dr hab. Halina Stasiak, Polska
Prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska
Dr Britta Stöckmann, Niemcy
Dr Anna Szczepaniak-Kozak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Prof. Dr. Lidia Taillefer de Haya, University of Málaga, Spain
Dr Dominika Urbańska-Galanciak, Polska
Dr Zbigniew Wałaszewski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Polska
Prof. UAM dr hab. Michał Wendland, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Dr Agata Zarzycka, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska