Tropem Wajdy. Polskie gry cyfrowe o II wojnie światowej między centrum a peryferiami
PDF

Słowa kluczowe

Andrzej Wajda
gry cyfrowe
II wojna światowa
Polska

Jak cytować

Jankowski, F. (2023). Tropem Wajdy. Polskie gry cyfrowe o II wojnie światowej między centrum a peryferiami. Homo Ludens, (1(15), 49–64. https://doi.org/10.14746/HL.2022.15.3

Abstrakt

Celem artykułu jest syntetyczne ujęcie zjawiska gier cyfrowych II wojnie światowej powstałych w ubiegłym dziesięcioleciu na terenie Polski. Jakkolwiek tematyka ta pojawiała się w polskich grach cyfrowych już wcześniej, dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku została przedstawiona bardziej jako traumatyczne doświadczenie aniżeli awanturnicza przygoda. Za przykłady służą trzy gry z lat 2011–2021: Popiół i diament, Warsaw, My Me-mory of Us. Badanie wykazuje, iż wspomniane tytuły odtwarzają narodową martyrologię w manierze filmów Andrzeja Wajdy. 

https://doi.org/10.14746/HL.2022.15.3
PDF

Bibliografia

Adamczak, M. (2013). Między poetyką kulturową a kulturą produkcji. Społeczny kontekst realizacji pierwszych filmów Andrzeja Wajdy. Images, 13(22), 73–90. Online: <https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/article/view/3662>. Data dostępu: 23 października 2021.

Andrzejewski, J. (1948). Popiół i diament: powieść. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.

Bojarski, P. (15 października 2016). Jak Wajda znalazł „Kanał”. Gazeta Wyborcza. Online: <https://wyborcza.pl/7,75410,20838915,jak-wajda-znalazl-kanal.html>. Data dostępu: 3 czerwca 2022.

jp, mrt, ura (1 sierpnia 2013). Wajda i Komasa spotkali się na planie filmu o powstaniu „Miasto 44”. Dzieje.pl. Online: <https://dzieje.pl/film/wajda-i-komasa-spotkali-sie-na-planie-filmu-o-powstaniu-miasto44>. Data dostępu: 23 maja 2022.

Keeley, J. (19 października 2018). „My Memory of Us” review. Adventure Gamers. Online: <https://adventuregamers.com/articles/view/36223>. Data dostępu: 24 października 2021.

Kornacki, K. (2018). „Popiół i diament” w ogniu. Krytyka filmu po 13 grudnia 1981 roku. Studia Filmoznawcze, 39, 27–51. Online: <https://wuwr.pl/sf/article/view/1612>. Data dostępu: 5 września 2022. DOI: https://doi.org/10.19195/0860-116X.39.3

Lacan, J. (1991). The Ego in Freud’s Theory and in the Technique of Psychoanalysis, 1954–1955 (tłum. S. Tomaselli, notes J. Forrester). New York: W. W. Norton & Company.

Lubelski, T. (1992). Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945–1961. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Lubelski, T. (2007). „Kanał” 50 lat temu: paradoks odbioru. Kino, 41(5), 58–60.

Lubelski, T. (2015). Historia kina polskiego 1895–2014. Kraków: Universitas.

Luter, A. (3 października 2018). But na ołtarzu, czyli „Popiół i diament”. Więź. Online: <https://wiez.pl/2018/10/03/but-na-oltarzu-popiol-i-diament>. Data dostępu: 23 października 2021.

Majkowski, T. Z., Suszkiewicz, K. (2021). Radecznica memory game. An educational workshop. International Journal of Heritage, Memory and Conflict, 1(1), 85–93. Online: <https://ijhmc.arphahub.com/article/63349>. Data dostępu: 18 maja 2022. DOI: https://doi.org/10.3897/hmc.1.63349

Marszalec, J. (2010). Powstanie Warszawskie: Wojna, polityka, życie społeczne i mit. W: K. Persak, P. Machcewicz (red.), II wojna światowa (s. 339–375). Warszawa: Muzeum Historii Polski – Bellona. Online: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/13659/marszalec_powstanie_warszawskie.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Data dostępu: 5 września 2022.

Mucharzewski, M. (13 października 2018). Gdy „Valiant Hearts” spotyka powstanie warszawskie – recenzja „My Memory of Us”. Graczpospolita.pl. Online: <https://graczpospolita.pl/recenzja-my-memory-of-us>. Data dostępu: 18 maja 2022.

Schweiger, B. (2015). Relacje władzy w polu wytwórstwa gier komputerowych. Czas Kultury, 31(2), 104–110. Online: <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=424917>. Data dostępu: 24 października 2021.

Sterczewski, P. (2016). This Uprising of Mine: Game Conventions, Cultural Memory and Civilian Experience of War in Polish Games. Game Studies, 16(2). Online: <http://gamestudies.org/1602/articles/sterczewski>. Data dostępu: 23 października 2021.

Szczekała, B. (2014). Nowe kino powstańcze? EKRANy, 5(21), 46–49.

Tabor, N. (28 sierpnia 2018). Żołnierze zapomniani? Przegląd. Online: <https://www.tygodnikprzeglad.pl/zolnierze-zapomniani>. Data dostępu: 26 października 2021.

Tycner, M., Tycner, A. (wybór, wstęp, oprac.) (24 września 2018). Komuna warszawska 1944. Kontakt. Online: <https://magazynkontakt.pl/komuna-warszawska-1944>. Data dostępu: 26 października 2021.

Vasile, C. (5 października 2019). WARSAW Review (PC). Softpedia News. Online: <https://www.softpedia.com/reviews/games/pc/warsaw-review-527714.shtml>. Data dostępu: 24 października 2021.

Werner, A. (1987). Polskie, arcypolskie… London: Polonia.

Witek, P. (2013). Andrzej Wajda as Historian. W: R. A. Rosenstone, C. Parvulescu (red.), A Companion to the Historical Film (s. 154–175). Malden: Wiley-Blackwell. Online: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118322673.ch8>. Data dostępu: 23 października 2021. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118322673.ch8

Wróblewski, J. (2016). Wajda: „Najpiękniejsze jest to, czego się nie zrobiło”. Polityka, 60(10), 74. Online: <https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1652282,1,wajda-najpiekniejsze-jest-to-czego-sie-nie-zrobilo.read>. Data dostępu: 20 grudnia 2021.

Ziegler, T. (23 sierpnia 2018). Developer Interview: Juggler Games. Game Pilgrim. Online: <https://gamepilgrim.com/2018/08/23/developer-interview-juggler-games>. Data dostępu: 24 października 2021.

Żuczkowski, M. (9 września 2019). Socjaliści polscy w „wojnie o całe jutro świata”. Przystanek Historia. Online: <https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/ruch-socjalistyczny/53683,Socjalisci-polscy-w-wojnie-o-cale-jutro-swiata.html>. Data dostępu: 26 października 2021.

Chmielewski, T. (1969). Jak rozpętałem II wojnę światową [DVD]. Przedsiębiorstwo Realizacji Filmów „Zespoły Filmowe”.

Komasa, J. (2014). Miasto 44 [DVD]. Akson Studio.

Spielberg, S. (1993). Lista Schindlera [DVD]. Warner Bros.

Wajda, A. (1954). Pokolenie [DVD]. Wytwórnia Filmów Fabularnych.

Wajda, A. (1956). Kanał [DVD]. Zespół Filmowy „Kadr”.

Wajda, A. (1958). Popiół i diament [DVD]. Zespół Filmowy „Kadr”.

Wajda, A. (1990). Korczak [DVD]. Film Studio „TiM”.

Alien Artefact (2002). Another War [PC]. Mirage Interactive, Polska.

Alien Artefact (2003). Jak rozpętałem II wojnę światową [PC]. Mirage Interactive, Polska.

Charles University, Czech Academy of Sciences (2017). Attentat 1942 [PC]. Charles University, Czech Academy of Sciences, Czechy.

CI Games (2014). Enemy Front [PC]. CI Games, Polska.

City Interactive (2005). Combat Wings [PC]. City Interactive, Polska.

Corwin Software Studios (1999). Mortyr 2093–1944 [PC]. Mirage Interactive, Polska.

DMD Enterprise (2012). Uprising44: The Silent Shadows [PC]. Play Publishing, Polska.

Juggler Games (2018). My Memory of Us [PC]. IMGN.PRO, Polska.

Pixelated Milk (2019). Warsaw [PC]. Pixelated Milk, Polska.

Red Hook Studios (2016). Darkest Dungeon [PC]. Red Hook Studios, Polska.

Słodownik, A., Danielewicz, M., Szota, M. (2014). Popiół i diament [gra przeglądarkowa]. B.w., Polska. Online: <https://web.archive.org/web/20140208130948/http://popioldiament.pl>. Data dostępu: 20 grudnia 2021.

Ubisoft Montpellier (2013). Valiant Hearts: The Great War [PC]. Ubisoft, Francja.