Co jest źródłem satysfakcji gracza? O kluczowej roli wymiany autystycznej w grach komputerowych
PDF

Słowa kluczowe

George Homans
wymiana
gra wideo
Ludwig von Mises
satysfakcja
siły charakteru

Jak cytować

Winnicki, Łukasz . (2019). Co jest źródłem satysfakcji gracza? O kluczowej roli wymiany autystycznej w grach komputerowych. Homo Ludens, (1 (12), 227–251. https://doi.org/10.14746/hl.2019.12.12

Abstrakt

Artykuł omawia możliwość opisania i wytłumaczenia zjawiska gier komputerowych za pomocą bardziej pierwotnego fenomenu – wymiany. Autor, korzystając z myśli ekonomisty Ludwiga von Misesa, nazywa czynność grania wymianą autystyczną i za pomocą socjologicznej teorii wymiany George’a Homansa sprawdza, czy gry komputerowe są oparte na zjawisku wymiany, co skutkuje dostarczaniem graczom satysfakcji. W tym celu przytoczonych zostaje pięć najwyższych sił charakteru warunkujących szczęśliwe życie. W wyniku przeprowadzonego na 669 osobach badania kwestionariuszowego hipoteza badawcza zostaje zweryfikowana pozytywnie.

https://doi.org/10.14746/hl.2019.12.12
PDF

Bibliografia

Czapiński, J. (red.). (2004). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

González Sánchez, J. L., Gutiérrez Vela, F. L., Montero Simarro, F., Padilla-Zea, N. (2012). Playability: analysing user experience in video games. Behaviour& Information Technology, 31(10): 1033–1054. Online: <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0144929X.2012.710648>.

Homans, G. C.(1992). Podstawowe procesy społeczne. (tłum. J. Olbrycht). W: M. Kempny M., Szmatka J. (red.), Współczesne teorie wymiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Huizinga, J. (2007). Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury (tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza. Warszawa: Aletheia.

Kubiński, P. (2014). Emersja – antyiluzyjny wymiar gier wideo. Nowe Media, 5(4).

McDonald, E. (20 kwietnia 2017). The Global Games Market Will Reach$108.9 Billion in 2017 With Mobile Taking 42%. Online: <http://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-reach-108-9-billion-in-2017-with-mobile-taking-42>. Data dostępu: 6 grudnia 2017.

Mises, L. von (2011). Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii (tłum. W. Falkowski). Warszawa: Instytut Ludwiga von Misesa.

Park, N., Peterson, C., Seligman M. E. P. (2004). Strenghts of character and well-being. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(5).

Skok, K. (2014). Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w grach. Wnioski z badań nad iluzją gumowej ręki i obecnością. Homo Ludens, 6(1).

Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Online: <http://econlib.org/library/Smith/smWN1.html>. Data dostępu: 28 września 2017.

Szacki, J. (2007). Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Walków, M. (14 maja 2018). Pokolenie na rynku pracy w Polsce – kim są baby boomers X, Y, C? Online: <http://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/millenials-pokolenie-x-y-z-i-baby-boomers-kim-sa-na-rynku-pracy/6e53lmr>. Data dostępu: 6 grudnia 2017.

Wałaszewski, Z. (2002). Interaktywność gier komputerowych. W: M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Winnicki, Ł. (2017). Rola wymiany w grach komputerowych w Polsce. Kraków: niepublikowana praca licencjacka. Worldometers.com. Światowa populacja. Online: <http://www.worldometers.info/pl>. Data dostępu: 6 grudnia 2017.

Źródła ocen gier

IGN Polska. The Witcher. Online: <http://www.ign.com/games/the-witcher>.

IGN Polska. The Witcher 2: Assassins Of Kings. Online: <http://www.ign.com/games/the-witcher-2-assassins-of-kings>.

IGN Polska. Wiedźmin 3: Dziki Gon. Online: <http://www.ign.com/games/the-witcher-3>.

IGN. Gothic. Online: <http://www.ign.com/games/gothic>.

IGN. Gothic 2. Online: <http://www.ign.com/games/gothic-2>.

IGN Polska. Mass Effect. Online: <http://www.ign.com/games/masseffect>.

IGN Polska. Mass Effect 2. Online: <http://www.ign.com/games/masseffect-2>.

IGN Polska. Mass Effect 3. Online: <http://www.ign.com/games/masseffect-3>.

IGN Polska. The Elder Scrolls III: Morrowind. Online: <http://www.ign.com/games/the-elder-scrolls-iii-morrowind>.

IGN Polska. The Elder Scrolls IV: Oblivion. Online: <http://www.ign.com/games/the-elder-scrolls-iv-oblivion>.

IGN Polska. The Elder Scrolls V: Skyrim. Online: <http://www.ign.com/games/the-elder-scrolls-v-skyrim>.

GryOnline.pl. Wiedźmin PC. Online: <http://www.gry-online.pl/gry/the-witcher/z01348>.

GryOnline.pl. Wiedźmin 2: Zabójcy Królów. Online: <http://www.gry-online.pl/gry/the-witcher-2-assassins-of-kings/zf384>.

GryOnline.pl. Online: <http://www.gry-online.pl/gry/the-witcher-3-wild-hunt/z83579>.

GryOnline.pl. Wiedźmin 3: Dziki Gon. Online: <http://www.gry-online.pl/gry/gothic/z11394>.

GryOnline.pl. Gothic II PC. Online: <http://www.gry-online.pl/gry/gothic-ii/zc1065>.

GryOnline.pl. Mass Effect. Online: <http://www.gry-online.pl/gry/mass-effect/z9801>.

GryOnline.pl. Mass Effect 2 PC. Online: <http://www.gry-online.pl/gry/mass-effect-2/z39f4#pc>.

GryOnline.pl. Mass Effect 3. Online: <http://www.gry-online.pl/gry/mass-effect-3/z4569>.

GryOnline.pl. The Elder Scrolls III: Morrowind. Online: <http://www.gry-online.pl/gry/the-elder-scrolls-iii-morrowind/z4112>.

GryOnline.pl. The Elder Scrolls IV: Oblivion PC. Online: <http://www.gry-online.pl/gry/the-elder-scrolls-iv-oblivion/zf258#pc>.

GryOnline.pl. The Elder Scrolls V: Skyrim PC. Online: <http://www.gry-online.pl/gry/the-elder-scrolls-v-skyrim/z923d#pc>.

GameSpot. The Witcher. Online: <http://www.gamespot.com/the-witcher>.

GameSpot. Online: The Witcher 2: Assassins of Kings. Online: <http://www.gamespot.com/the-witcher-2-assassins-of-kings>.

GameSpot. Online: The Witcher 3: Wild Hunt. Online: <http://www.gamespot.com/the-witcher-3-wild-hunt>.

GameSpot. Gothic. Online: <http://www.gamespot.com/gothic>.

GameSpot. Gothic II. Online: <http://www.gamespot.com/gothic-ii>.

GameSpot. Mass Effect. Online: <http://www.gamespot.com/mass-effect>.

GameSpot. Mass Effect 2. Online: <http://www.gamespot.com/mass-effect-2>.

GameSpot. Mass Effect 3. Online: <http://www.gamespot.com/mass-effect-3>.

GameSpot. The Elder Scrolls III: Morrowind. Online: <http://www.gamespot.com/the-elder-scrolls-iii-morrowind>.

GameSpot. The Elder Scrolls IV: Oblivion. Online: <http://www.gamespot.com/the-elder-scrolls-iv-oblivion>.

GameSpot. The Elder Scrolls V: Skyrim. Online: <http://www.gamespot.com/the-elder-scrolls-v-skyrim>.