Recenzja monografii Kamila Szpyta Obrót dobrami wirtualnymi w grach komputerowych. Studium cywilnoprawne

Main Article Content

Mateusz Mądel

Abstrakt

Recenzja monografii Kamila Szpyta Obrót dobrami wirtualnymi w grach komputerowych. Studium cywilnoprawne

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mądel, M. (2019). Recenzja monografii Kamila Szpyta Obrót dobrami wirtualnymi w grach komputerowych. Studium cywilnoprawne. Homo Ludens, (1 (12), 255-264. https://doi.org/10.14746/hl.2019.12.13
Dział
RECENZJE
Biogram autora

Mateusz Mądel, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

dr Mateusz Mądel – doktor nauk prawnych, radca prawny. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań i prawa spadkowego. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Tarnowie.

Bibliografia

 1. Bar, G., Klimas, D. (2016), Treść cyfrowa w obrocie konsumenckim. W: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, S. Szostek (red.), Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne (s. 273–283). Warszawa: C. H. Beck.
 2. Camp, B. T. (2007). The Play’s the Thing: A Theory of Taxing Virtual Worlds. Hastings Law Journal, 59(1), 1–72.
 3. Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M. (2015) Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Cień, K. (2016). Odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa do wizerunku w Internecie. W: A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski (red.), Internet a prawo autorskie (s. 31–39). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 5. Czaplicki, K. (2011). Kradzież tożsamości w Internecie. W: G. Szpor (red.), Internet. Ochrona własności i bezpieczeństwa (s. 399–407). Warszawa: C. H. Beck.
 6. Jagielska, M. (2017). Dopuszczalność wyboru prawa w umowach z konsumentami zawieranych za pomocą wzorca umownego. W: M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar (red.), Rozprawy z prawa prywatnego.
 7. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi (s. 71–78). Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Jagielska, M., Rauch, I. (2016). Klauzule abuzywne w umowach standardowo zawieranych przez Internet. W: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, S. Szostek (red.), Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne (s. 235–251) . Warszawa: C. H. Beck.
 9. Jagiełło, D. (2014). Przestępstwa popełniane w świecie wirtualnym (tzw. virtual crime) a problemy wynikające z przyjęcia odpowiedniej kwalifikacji prawnej oraz możliwości dowodzenia ich znamion. Wrocławskie Studia Sądowe, 4(4), 76–88.
 10. Kocot, W. J. (2004). Wpływ internetu na prawo umów. Warszawa: Lexis-Nexis.
 11. Kulesza, J. (2013). Prawnokarna ochrona wirtualnej własności? W: K. Grzybczyk (red.), Prawo w wirtualnych światach (s. 297–311). Warszawa: Difin.
 12. Kulesza, J. Kulesza, J. (2009). Gra „Second Life” – wirtualny świat, realne przestępstwa? Prokuratura i Prawo, 15(3), 23–40. Online: <http://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/561ecc24a36c7ad8b2a2408c8fbb12fd.doc>. Data dostępu: 8 października 2019.
 13. Matusiak, I. (2014). Awatar jako przedmiot tzw. własności wirtualnej: powstanie, korzystanie i obrót – aspekt autorskoprawny, Wrocławskie Studia Sądowe, 4(4), 142–160.
 14. Rekies, J., Żarski, M. (2013). Obrót wirtualnymi przedmiotami z MMORPG. Sweatshop, gold farming i real money trading. W: K. Grzybczyk (red.), Prawo w wirtualnych światach (s. 120–154. Warszawa: Difin.
 15. Szostek, D. (2014). Problem treści cyfrowych w obrocie konsumenckim. Monitor Prawniczy, 17(4), 1289–1294. Online: <http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/problem-tresci-cyfrowych-w-obrocie-konsumenckim>. Data dostępu: 8 października 2019.
 16. Szpyt, K. (2014). Umowa „sprzedaży” dobra wirtualnego oraz konta na serwerze gry. Wrocławskie Studia Sądowe, 4(4), 216–234.
 17. Świerczyński, M., Kolasiński M. (2016). Wybór prawa obcego w internetowych wzorcach umownych a ochrona konsumenta. W: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne (s. . Warszawa: C. H. Beck.
 18. Załucki, M. (2014). „Facebook”, „Twitter”, „MySpace”... wirtualny świat serwisów społecznościowych mortis causa. Zarys problematyki, Wrocławskie Studia Sądowe, 4(4), 234–247.