760 prac dyplomowych na temat gier komputerowych wykonanych w 11 polskich uniwersytetach do wiosny 2019
PDF

Jak cytować

Szymala, J. . (2019). 760 prac dyplomowych na temat gier komputerowych wykonanych w 11 polskich uniwersytetach do wiosny 2019. Homo Ludens, (1 (12), 277–281. https://doi.org/10.14746/hl.2019.12.15

Abstrakt

Sprawozdanie: 760 prac dyplomowych na temat gier komputerowych wykonanych w 11 polskich uniwersytetach do wiosny 2019

https://doi.org/10.14746/hl.2019.12.15
PDF

Bibliografia

Gierowski, J. A. (2004). Kilka uwag o staropolskim oglądzie świata. W: B. Rok, F. Wolański (red.), Staropolski ogląd świata. Materiały z konferencji, Wrocław 23–24 października 2004 r. (s. 395-397). Wrocław: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

PTBG (2019). 760 prac dyplomowych na temat gier komputerowych wykonanych w 11 polskich uniwersytetach do wiosny 2019. Online: <https://www.ptbg.org.pl/publikacje/>. Data dostępu: 23 stycznia 2019.