760 prac dyplomowych na temat gier komputerowych wykonanych w 11 polskich uniwersytetach do wiosny 2019

Main Article Content

Jacek Szymala

Abstrakt

Sprawozdanie: 760 prac dyplomowych na temat gier komputerowych wykonanych w 11 polskich uniwersytetach do wiosny 2019

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szymala, J. (2019). 760 prac dyplomowych na temat gier komputerowych wykonanych w 11 polskich uniwersytetach do wiosny 2019. Homo Ludens, (1 (12), 277-281. https://doi.org/10.14746/hl.2019.12.15
Dział
SPRAWOZDANIA
Biogram autora

Jacek Szymala, Uniwersytet Wrocławski

dr Jacek Szymala – historyk i kulturoznawca, ostatnio zajmuje się performatywnym aspektem gier komputerowych oraz dziejami polskich wypraw polarnych. Autor książek: Film – Historia – Turystyka (2016) oraz Powstanie kozackie 1648–1658. Studium z historii wizualnej (2019). Współredaktor tomu Film a historia. Szkice z dziejów wizualnych (2019). Autor kilkunastu artykułów naukowych. Odnalazł filmowy reportaż Do Ziemi Torella, reż. W. Biernawski, 1934. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Wykładowca Akademii Polskiego Filmu.

Bibliografia

  1. Gierowski, J. A. (2004). Kilka uwag o staropolskim oglądzie świata. W: B. Rok, F. Wolański (red.), Staropolski ogląd świata. Materiały z konferencji, Wrocław 23–24 października 2004 r. (s. 395-397). Wrocław: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
  2. PTBG (2019). 760 prac dyplomowych na temat gier komputerowych wykonanych w 11 polskich uniwersytetach do wiosny 2019. Online: <https://www.ptbg.org.pl/publikacje/>. Data dostępu: 23 stycznia 2019.