Sylwetka naukowa profesor Izabeli Prokop. Iubilaei causa laudatio
PDF (English)

Słowa kluczowe

Izabela Prokop
iubilaei causa laudatio
artykuł jubileuszowy, zainteresowania naukowe
osiągnięcia naukowe

Jak cytować

Surdyk, A. (2021). Sylwetka naukowa profesor Izabeli Prokop. Iubilaei causa laudatio. Homo Ludens, (1 (14), 11–23. https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.1

Abstrakt

Artykuł stanowi wyraz uznania dla prof. Izabeli Prokop z okazji jubileuszu siedemdziesiątych urodzin. Jego celem jest nakreślenie naukowej
biografii jubilatki, wskazanie licznych zainteresowań badawczych, podkreślenie i docenienie aktywności w sferach naukowej, dydaktycznej
i organizacyjnej, jak również imponujących osiągnięć.

https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.1
PDF (English)