O grach i graniu oraz ich aspektach w Biblii i w Koranie

Main Article Content

Włodzimierz Lapis

Abstrakt

W artykule tym przeanalizowano treści związane z grami zawarte w Biblii i w Koranie. W przypadku Biblii zebrany materiał został następnie opisany w oparciu o słowa-klucze: „współzawodnictwo”, „zawody”, „zawodnicy”, „rywale”, „igrać”, a w Koranie – „gra”, „majsir” i „wróżby”. W porównaniu podano, że w Biblii chwali się uczestnictwo w zawodach i porównuje się do nich życie, a w Koranie odżegnuje od gry jako ślepego losu odciągającego od Allaha.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lapis, W. (2021). O grach i graniu oraz ich aspektach w Biblii i w Koranie. Homo Ludens, (1 (14), 133-150. https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.8
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Włodzimierz Lapis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Włodzimierz Lapis – profesor UAM, językoznawca, zatrudniony w Katedrze Metodologii Lingwistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Referencje

  1. Biblia Tysiąclecia. Online: <https://biblia.deon.pl>. Data dostępu: 28 grudnia 2020.
  2. Cross, D. (bez daty). Games. Online: <https://www.studylight.org/dictionaries/eng/hbd/g/games.html>. Data dostępu: 21 listopada 2021.
  3. Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi (1994) (tłum. R. Popowski, M. Wojciechowski). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.
  4. Izdebska, I. (8 lutego 2014). Podstawowe zasady finansów muzułmańskich – zakaz gharar i najsir. Online: <https://bankowoscislamska.wordpress.com/2014/02/08/podstawowe-zasady-finansow-muzulmanskich-zakaz-gharar-i-majsir>. Data dostępu: 27 grudnia 2020.
  5. Koran (tłum. J. Bielawski). Online: <http://islam-katowice.pl/koran-online-po-polsku>. Data dostępu: 27 grudnia 2020.
  6. Mariottini, B. (21 grudnia 2011). Games in the Bible. Online: <https://claudemariottini.com/2011/12/21/games-in-the-bible>. Data dostępu: 21 listopada 2021.