Pressto.

Nagłowek strony

Vol 1, Nr 3 (2017)

Spis treści

Wstęp

INFORMACJA O REDAKCJI/SPIS TREŚCI/NOTY O AUTORACH PDF
  1-8
HISTORIA HISTORIOGRAFII - KRYZYS, RECEPCJA, DIALOG PDF
Maciej Bugajewski, Violetta Julkowska, Maria Solarska 9-17

Definicje/redefinicje

ANKIETA: HISTORIA HISTORIOGRAFII - GRANICE I POGRANICZA DYSCYPLINY BADAWCZEJ PDF
  22-23
WSPÓŁCZESNY STATUS HISTORII HISTORIOGRAFII PDF
Rafał Stobiecki 25-36
HISTORIA HISTORIOGRAFII: KSIĄŻKA TELEFONICZNA, CZY FRAGMENT SOCJOLOGII WIEDZY? PDF
Marcin Kula 39-51
OD DZIEJÓW HISTORIOGRAFII DO DZIEJOWOŚCI TEKSTÓW HISTORIOGRAFICZNYCH PDF
Violetta Julkowska 53-60
O HISTORII HISTORIOGRAFII. KILKA REFLEKSJI O SUBDYSCYPLINIE PDF
Hanna Wójcik-Łagan 63-73
HISTORIA HISTORIOGRAFII - JAK DALEKO OD METODOLOGII? PDF
Dariusz Dolański, Andrzej Gillmeister 75-77
HISTORIA HISTORIOGRAFII - DROGA DO METAREFLEKSJI HISTORYCZNEJ PDF
Wiktor Werner 79-83

Postaci i środowiska

POGLĄDY WANDY MOSZCZEŃSKIEJ NA PRZEDMIOT, ZADANIA I WARSZTAT BADAWCZY HISTORII HISTORIOGRAFII PDF
Jerzy Maternicki 85-106
HISTORIA HISTORIOGRAFII. STUDIUM Z DZIEJÓW TOŻSAMOŚCI DYSCYPLINY NA PRZYKŁADZIE OŚRODKA ŁÓDZKIEGO PDF
Rafał Stobecki 109-121
HISTORIA HISTORIOGRAFII JAKO HISTORIA PRAWDY. DWUGŁOS O PODSTAWACH TEORETYCZNYCH HISTORII HISTORIOGRAFII JERZEGO TOPOLSKIEGO PDF
Maria Solarska, Maciej Bugajewski 123-130
BADANIA PROWADZONE W ZAKŁADZIE HISTORII HISTORIOGRAFII I METODOLOGII HISTORII INSTYTUTU HISTORII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO (2001-2016) PDF
Paweł Sierżęga 133-141
TRADYCJE BADAŃ HISTORIOGRAFICZNYCH NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM PDF
Dariusz Dolański 143-149

Nowe idee

HISTORIA HISTORIOGRAFII JAKO DZIEJE MYŚLENIA HISTORYCZNEGO PDF
Wojciech Wrzosek 151-157
CZTERY TEZY O HISTORII HISTORIOGRAFII PDF
Tomasz Falkowski 159-167
BIG DATA I WIZUALIZACJA ”KILKA” UWAG O PROBLEMACH I DYLEMATACH WSPÓŁCZESNEGO HISTORYKA HISTORIOGRAFII PDF
Andrzej Radomski 169-181
HISTORIA HISTORIOGRAFII A CELE I WARTOŚCI TOWARZYSZĄCE STUDIOWANIU HISTORII PDF
Wiktor Werner 183-199

Formacje dydaktyczne

ŁÓDZKI OŚRODEK HISTORIOGRAFICZNY. ŚRODOWISKO, BADANIA, DYDAKTYKA* PDF
Jolanta Kolbuszewska 201-209
ZAJĘCIA Z HISTORII HISTORIOGRAFII W INSTYTUCIE HISTORII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO PDF
Joanna Pisulińska 211-213
INTERPRETACJE PRZESZŁOŚCI. PRZEMIANY OBRAZU WYDARZEŃ, POSTACI I PROCESÓW DZIEJOWYCH W LITERATURZE HISTORYCZNEJ (Z REFLEKSJI NAD NAUCZANIEM O DZIEJACH HISTORIOGRAFII) PDF
Dorota Malczewska-Pawelec 215-226

Recenzje

JOAN W. SCOTT, LOUISE A. TILLY, ”WOMEN, WORK AND FAMILY” NOWY YORK-LONDYN, 1989 PDF
Julia Olejniczak 229-231


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo