Pressto.

Nagłowek strony

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Sekretarz

 1. dr Aneta Wojciechowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Redaktorzy tematyczni

 1. prof. dr hab. Andrzej Twardowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska
 2. prof. dr hab. Amadeusz Krause, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Polska
 3. prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska
 4. prof. dr hab. William Brenton, University of Maine Presque Isle, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 5. dr Jana Rapuš-Pavel, Univerza v Ljubljani, Słowenia
 6. prof. dr hab. Miron Zelina, Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja
 7. dr Katarzyna Pawelczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska
 8. prof.UAM dr hab. Beata Jachimczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska
 9. dr hab. Agnieszka Słopień, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Polska
 10. dr hab. Jarmila Novotná, Dubnický Technological Institute, Słowacja


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo