Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr Magdalena Anna Olempska-Wysocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Sekretarz

dr Aneta Wojciechowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Redaktorzy tematyczni

prof. dr hab. Andrzej Twardowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

dr hab. Jarmila Novotná, Dubnický Technological Institute, Słowacja

prof. dr hab. Amadeusz Krause, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Polska

prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

prof. dr hab. William Brenton, University of Maine Presque Isle, Stany Zjednoczone

dr Jana Rapuš-Pavel, Univerza v Ljubljani, Słowenia

prof. dr hab. Miron Zelina, Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja

dr Katarzyna Pawelczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

prof.UAM dr hab. Beata Jachimczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

dr hab. Agnieszka Słopień, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Polska

dr Magdalena Anna Olempska-Wysocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska