Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wskazówki edytorskie dla Autorów
Tekst powinien spełniać następujące kryteria formalne:

  1. Powinien być napisany w edytorze tekstowym Word, czcionką: Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5, wyrównanie do lewej. Prosimy nie stosować pogrubień i rozstrzeleń. Tekst powinien być zaopatrzony w przypisy dolne.
  2. Powinien zawierać zawsze pełen przypis (prosimy nie używać: ibidem, tamże itd.).
  3. Prosimy nie wprowadzać podziału wyrazów, nie przerzucać pojedynczych liter kończących wers do nowego wiersza.
  4. Rysunki i wykresy muszą być wykonane samodzielnie.
  5. Artykuł musi być zaopatrzony w: a) abstrakt w języku angielskim, b) tytuł w języku angielskim oraz c) słowa klucze (min. 3, max 5) w języku polskim i angielskim.
  6. Maksymalna objętość tekstu - 12 str A4


Wzór przypisów

KSIĄŻKA:
K. Markiewicz, Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 20.
T. Atwood, Zespół Aspergera: wprowadzenie, przeł. M. Łamczak, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 2006, s. 8

 


W przygotowaniu publikacji naukowej pomocne są narzędzia do tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej. Użytkownicy mogą korzystać z płatnych programów (np. RefWorks, EndNote Desktop, Citavi, Papers) lub ogólnodostępnych bezpłatnych narzędzi (np. Mendeley, EndNote Basic, Zotero)

► Mendeley - http://mendeley.com

Mendeley to skierowane do naukowców oprogramowanie firmy Elsevier, wspomagające zarządzanie bibliografią. Ułatwia gromadzenie interesujących nas źródeł informacji, ich organizowanie, cytowanie, a także dzielenie się nimi z innymi badaczami. Cechuje go intuicyjność i przejrzysty interfejs (tylko w języku angielskim).

Program ten daje możliwość pracy na dwóch wersjach: desktop i web (pozwala na przechowywanie i synchronizację dokumentów pomiędzy kilkoma komputerami i za pośrednictwem prywatnego konta online).  Dzięki automatycznemu wykrywaniu metadanych pozwala - na pobieranie i gromadzenie z baz danych (np. z PubMed,  Google Scholar, Scopus, z multiwyszukiwarki) oraz z Internetu rekordów do zacytowania w artykule oraz plików w wielu formatach (w tym PDF-ów). Pozwala na automatyczne generowanie bazy dokumentów z wskazanego katalogu na dysku i ręczne dodawanie rekordów  umożliwia tworzenie folderów, podfolderów, grup, dodawanie tagów. Współpracuje z edytorami tekstów i pozwala na automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej w tekście oraz  daje możliwość stosowania różnorodnych stylów bibliograficznych (w tym polskich). Pozwala także na dzielenie się zgromadzonymi opisami z innymi naukowcami oraz na pracę w grupach.

► EndNote Basic - wejście na platformie Web of Science

EndNote Basic to funkcjonujący w trybie online i udostępniany na platformie Web of Science (należy wybrać opcję EndNote z górnego paska menu strony startowej platformy) program służący do gromadzenia opisów bibliograficznych i tworzenia, na ich podstawie, przypisów oraz bibliografii załącznikowej, na przykład na potrzeby przygotowywanej publikacji naukowej.

Program pozwala na przeszukiwanie baz danych i katalogów online, przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych do swoich folderów utworzonych w programie poprzez ręczne wpisanie opisów (przydatne przy pozycjach, które nie występują w bibliograficznych bazach danych). Umożliwia bezpośredni import z przeglądanych baz danych, ponieważ większość baz i wyszukiwarek naukowych, np. Google Scholar, posiada funkcję automatycznego eksportu, a także z dysku komputera (pliki tekstowe o rozszerzeniu .txt). Pozwala na automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej w edytorze Microsoft Word oraz daje możliwość dobrania odpowiedniego formatu opisu bibliograficznego (w wersji ogólnodostępnej ograniczony tylko do kilkunastu podstawowych formatów). Program ten pozwala nadzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi osobami.

Polecamy pomoc doświadczonych bibliotekarzy Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu