Pressto.

Nagłowek strony

Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

Baner

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki specjalnej, łączącej wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Jego zadaniem jest szeroko rozumiana wymiana myśli, poglądów dotyczących wykluczenia społecznego, marginalizacji, nierówności społecznych, kulturowych, wszystkich rodzajów niepełnosprawności oraz uwypuklenie konieczności indywidualnej, wieloprofilowej diagnozy rozwoju człowieka w ciągu życia, rozpoznania specjalnych potrzeb edukacyjnych, określania indywidualnie pojmowanych obszarów i płaszczyzn edukacji, rehabilitacji, wczesnego wspomagania i społecznego wsparcia.

INDEKSOWANE W: Google Scholar; WorldCat
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/ikps
ISSN: 2300-391X
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD  2016 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/3.0

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

64104

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo