Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

Aktualny numer

Nr 33 (2021)
Opublikowany 2021 czerwca 15

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki specjalnej, łączącej wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Jego zadaniem jest szeroko rozumiana wymiana myśli, poglądów dotyczących wykluczenia społecznego, marginalizacji, nierówności społecznych, kulturowych, wszystkich rodzajów niepełnosprawności oraz uwypuklenie konieczności indywidualnej, wieloprofilowej diagnozy rozwoju człowieka w ciągu życia, rozpoznania specjalnych potrzeb edukacyjnych, określania indywidualnie pojmowanych obszarów i płaszczyzn edukacji, rehabilitacji, wczesnego wspomagania i społecznego wsparcia.

INDEKSOWANE W: Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 20
DOI: 10.14746/ikps
ISSN: 2300-391X
eISSN: 2658-283X

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD  2016 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported (CC BY-ND 3.0)

Ogłoszenia

Finansowanie czasopisma

Tłumaczenie zawartości 8 numerów czasopisma "Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej" na język angielski i ich wydanie - zadanie finansowane w ramach umowy 608/P-DUN/2019. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Więcej…

2020 kwietnia 15

Finansowanie czasopisma


„Tłumaczenie zawartości 8 numerów czasopisma "Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej" na język angielski i ich wydanie - zadanie finansowane w ramach umowy 792/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.
Więcej…

2019 lutego 1

Finansowanie czasopisma

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w czasopiśmie „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” oraz unowocześnienie i przystosowanie do zamieszczania tekstów anglojęzycznych na stornie internetowej czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy nr 703/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Więcej…

2018 grudnia 29
Wyświetl wszystkie wydania