Improving the process of auditory processing and speech decoding using the Neuroflow method in an 11-year-old CAPD patient

Main Article Content

Izabela Ejsmunt-Wieczorek

Abstrakt

Hearing disorders at the level of the central nervous system significantly affect the development of speech and language communication in children with CAPD. One of the methods aimed at improving the auditory functions, and thus the quality of speech understanding, is Active Auditory Training with the Neuroflow method. Its effectiveness will be discussed based on the example of a 10-year-old patient with hearing impairment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ejsmunt-Wieczorek, I. (2021). Improving the process of auditory processing and speech decoding using the Neuroflow method in an 11-year-old CAPD patient. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (33), 93-104. https://doi.org/10.14746/ikps.2021.33.07
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bellis T.J. (2003). Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting. From science to practice, New York: Delmar Thomson Learning.
 2. Dajos-Krawczyńska K. et al. (2013). Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego –przegląd literatury, „Nowa Audiofonologia”, 2 (5), pp. 9–14.
 3. Kasperuk J. (2016). Wpływ niedosłuchu na rozwój mowy werbalnej, „Forum Logopedy”, 11, pp. 8–11.
 4. Krakowiak K. (2006). Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 5. Majak J. (2013). Trudności diagnostyczne w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci, „Otolaryngologia”, 12 (4), pp. 161–168.
 6. Muzyka-Furtak E. (2011). Konstrukcje słowotwórcze a kategorie poznawcze dzieci niesłyszących, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, vol. 22, pp. 117–132.
 7. Neuroflow (2021), https://neuroflow.pl/dla-profesjonalistow/profile-kliniczne-pacjentow-z-apd [dostęp: 8.07.2021].
 8. Pruszewicz A. (1992). Foniatria kliniczna, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 9. Senderski A. (2014). Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci, „Otorynolaryngologia”, 13 (2), pp. 77–81.
 10. Strenziok M., Parasuraman R., Clarke E. (2014). Neurocognitive enhancement in older adults. Comparison of three cognitive training tasks to test a hypothesis of training transfer in brain con-nectivity, „Neuroimage”, 85 (3), pp. 1027–1039.
 11. Walkowiak M. (2020). Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego (APD) u dzieci, Łódź: Moje Bambino.