Kompetencje pedagoga w responsywnych oddziaływaniach a efektywność terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
okładka czasopisma numer 33
PDF

Słowa kluczowe

competences
responsiveness
effectiveness of therapy
autism spectrum

Jak cytować

Kisielewska, J. (2021). Kompetencje pedagoga w responsywnych oddziaływaniach a efektywność terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (33), 21–32. https://doi.org/10.14746/ikps.2021.33.02

Abstrakt

Every child requires an individual and subjective approach – regardless of the difficulties they experience. Each of them has their own pace and rhythm of development. Children’s development can often be disharmonious. It’s important to know that a child’s age is not always equal to their developmental age. If we look at autistic children – their situation is even more complex. Developmental disharmony, difficulties in cognitive functioning, emotional and social communication deficits – just these few challenges mean that autistic children make up one of the most challenging groups to work with for educators. When setting up and executing therapeutic, educational and educational goals, designed to minimize these unwanted behaviors and develop positive ones, it’s easy for educators to forget that they are not working with a “case” but an individual human being. A human being for whom they take responsibility, shaping their internal and external world. Therefore, the choice of therapy goal, choice of methods or forms of work should never take superiority over the child’s individuality. Some authors claim that: “treatment of a child with autism is a race against time” – there is no way to disagree with this statement, but it is worth adding that it’s the child who should be managing that time.

https://doi.org/10.14746/ikps.2021.33.02
PDF

Bibliografia

Błeszyński J.J. (2005). Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Bobkowicz-Lewartowska L. (2011). Autyzm dziecięcy – zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Chojnacka I., de Ines M., Kwasiborska-Dudek J. (2020). Zaburzenia ze spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne, uwarunkowania genetyczne i neurobiologiczne, w: Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), red. J. Kwasiborska-Dudek, D. Emiluta-Rozyra, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Czyż M. (2013). Terapie niedyrektywne w autyzmie na przykładzie Growth through Play System (systemu rozwoju przez zabawę), „Konteksty Pedagogiczne”, nr 1, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=814745 [dostęp: 18.10.2021].

Danielewicz D. (2008). „Czas podłogowy” w pracy z dzieckiem z autyzmem, w: Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, red. E. Pisula, D. Danielewicz, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dudzikowa M. (1994). Kompetencje autokreacyjne – czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych, w: Ewolucja tożsamości pedagogiki, red. H. Kwiatkowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goldstein S., Ozonoff S. (2017). Perspektywa historyczna i ogólna charakterystyka, w: Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu, red. S. Goldstein, J.A. Naglieri, S. Ozonoff, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Madalińska-Michalak J., Góralska R. (2012). Kompetencje emocjonalne nauczyciela, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Mietzel G. (2003). Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla pedagogów i nauczycieli, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mirny A., Pesta G. (2014). Autyzm: potrzeby, komunikacja i edukacja w ZSS nr 5 w Sopocie, „Autyzm”, nr 14.

Pilch T. (red.) (2003). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, s. 260–262.

Pisula E. (2008). Efektywność działań terapeutycznych podejmowanych wobec dzieci z autyzmem, w: Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, red. E. Pisula, D. Danielewicz, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Pisula E., Danielewicz D., red. (2008). Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J. (2007). Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań: Wydawnictwo eMPi2.

Szostak J. (2021). Podmiotowość uczniów niepełnosprawnych w szkołach specjalnych, masowych oraz integracyjnych, https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/196/0051_20150303_mg_ra_podmiotowosc_uczniow_niepelnosprawnych_j_szostak.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 29.10.2021].

Tarnawska M. (2018). Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem w świetle teorii rozwojowych, https://www.polskietowarzystwologopedyczne.pl/wp-content/uploads/2021/02/047-059-Tarnawska-BIULETYN-32-2018.pdf [dostęp: 14.10.2021].