Nastrój rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
PDF

Słowa kluczowe

mood
parents
children suffering from cerebral palsy

Jak cytować

Wędzińska, M. (2013). Nastrój rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (1), 13–36. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.1.01

Abstrakt

This paper is devoted to the issue of mood of parents of children suffering from cerebral palsy in relation to the characteristics of child (mental retardation and form of the disease) and sociodemographic variables (age, gender, abode and level of education) of parents. The results shows that examined mothers feel higher activity, vigor than fathers. The results show also that the mood of the parents is partly depend on their gender, level of education and form of child’s disease. Paper presents also theoretical issues associated with mood of parents and the results of previous studies on that problem.

https://doi.org/10.14746/ikps.2013.1.01
PDF

Bibliografia

ARUSZTOWICZ B., BĄKOWSKI W., Dziecko kalekie jakiego nie znamy, WSiP, Warszawa 1989, s. 92.

BĄBKA J., Wspomaganie rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne w placówkach realizujących edukację integracyjną, [w:] A. Siedlaczek-Szwed, I. Wagner (red.), Rodzinne i pozarodzinne środowiska wychowawcze: szkice historyczno-pedagogiczne, Wyd. WSP, Częstochowa 2002, s. 137–146.

DUBIS M., PIETRUSZEWSKA A., DEMCZYSZAK J., Rehabilitacja metodą NDT-Bobath dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, [w:] S. Jastrzęba, A. Pozowski, M. Paprocka Borowicz (red.), Rehabilitacja interdyscyplinarna, Wyd. Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 69–71.

DUDEK B., KONIAREK J., Adaptacja testu D.M. McNoira, M. Lorra, L.F. Droppelmana: Profile of Mood States (POMS), „Przegląd Psychologiczny” 1987, nr 30, s. 753–761.

EKMAN P., DAVIDSON R., Co wpływa na subiektywne doświadczanie emocji, [w:] P. Ekman, R. Davidson (red.), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, GWP, Gdańsk 1998, s. 341–343.

FEDELI M., Temperamenty, charaktery, osobowość. Profil medyczny i psychologiczny, Wyd. WAM, Kraków 2003, s. 181.

GOLDBERG S., MORRIS P., FOWLER R., LEVINSON H., Chronic illness in infancy and parenting stress. A comparison of Three Groups of Parents, „Journal of Pediatric Psychology” 1990, nr 15(7), s. 61–84.

GORYŃSKA E., Umiejscowienie nastroju wśród zjawisk afektywnych, [w:] E. Goryńska, M. Ledzińska, M. Zajenkowski (red.), Nastrój: modele, geneza, funkcje, Wyd. UW, Warszawa 2011, s. 11–27.

MRUGALSKA K., Czy rodzice i profesjonaliści mogą być sojusznikami?, [w:] H. Olechnowicz (red.), U źródeł rozwoju dziecka. Wspomaganie rozwoju prawidłowego i zakłóconego, WSiP, Warszawa 1999, s. 38–50.

OATLEY K., JENKINS J., Zrozumieć emocje, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003, s. 125. PISULA E., Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wyd. UW, Warszawa 1998, s. 60–62.

PISULA E., Strategie radzenia sobie ze stresem a dobrostan psychiczny u matek dzieci o zaburzonym rozwoju, „Psychiatria Polska” 1996, nr 30, s. 221–232.

TRUTE B., Child and parents predictors of family adjustment in households containing young developmentally disabled children, „Family Relations” 1990, nr 39, s. 292–297.

TRUTE B., WORTHINGTON C., HIEBERT-MURPHY D., Grandmother Support for parents of children with disabilities: Gender differences in parenting stress, „Families, Systems& Health” 2008, nr 26(2), s. 135–146.

TWARDOWSKI A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 1991, s. 18–52.

WATSON D., CLARK L., Emocje, nastroje, cechy i temperament: rozważania pojęciow i wyniki badań, [w:] P. Ekman, R. Davidson (red.), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, GWP, Gdańsk 1998, s. 83–86.

ZABŁOCKI K.J., Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 1998, s. 9–10, 21–34.