Rodzeństwo osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Studium przypadku
PDF

Słowa kluczowe

siblings
intellectual disability
family

Jak cytować

Szarecka, W. (2013). Rodzeństwo osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Studium przypadku. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (2), 75–92. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.04

Abstrakt

Children with disabled siblings grow up in specific conditions. The case study presents the profile of a young woman living with a disabled brother. Because of her family situation she has become very understanding and tolerant of people with disabilities. She has no fear of the need to help them, is very responsible and has a sense of duty to such people. However, on the negative side, the woman is afraid of the genetic determinants of the disease and fears to start her own family. She is also afraid that her husband might have a negative attitude towards disability and she has ambivalent feelings about taking over the care of her brother.

https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.04
PDF

Bibliografia

AKSOY A.B., BERCINYILDRIM G., A Study of the Relationships and Acknowledgement of Non-Disabled Children with Disabled Siblings, „Educational Sciences: Theory & Practice” 2008, No. 8(3).

BORZYSZKOWSKA H., Sytuacja rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych w rodzinie, [w:]

J. Pańczyk (red.), Tożsamość polskiej pedagogiki specjalnej u progu XXI wieku, WSPS, Warszawa 1998.

GIŻYŃSKA M., Co robić, aby nasze dzieci były szczęśliwe i abyśmy my byli szczęśliwi

z naszymi dziećmi? Na co warto zwrócić uwagę w relacjach rodzicielskich z rodzeństwem dziecka niepełnosprawnego, [w:] B.B. Kaczmarek (red.), Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa, Impuls, Kraków 2008.

LAUSCHOWA U., Wpływ umysłowo upośledzonego na postawę środowiska – rodzeństwo, [w:] Materiały informacyjno-dydaktyczne, nr 10/11, Zarząd Główny TPD, Warszawa 1970.

NAYLOR A., PRESCOTT P., Invisible children? The need for support groups for siblings of disabled children, „British Journal of Special Education” 2004, No. 4.

OBUCHOWSKA I., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 1999.

PILCH T., BAUMANN T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2001.

ROSS P., CUSKELLY M., Adjustment, sibling problems and coping strategies of brothers and sisters of children with autistic spectrum disorder, „Journal of Intellectual & Developmental Disability” 2006, No. 31(2).

STALKER K., CONNORS C., Children’s Perceptions of Their Disabled Siblings: ‘She’s Different but it’s Normal for Us’, „Children & Society” 2004, No. 18.

SZKLARSKI A., Qualitative research – a viable methodological alternative in education, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2009, nr 10.

ÜNZAL N., BARAN G., Behaviors and attitudes of normally developing children toward their intellectually disabled siblings, „Psychological Reports” 2011, No. 108, 2.

WIATR M., Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – w poszukiwaniu teorii, „Auxilium Socjale” 2004, nr 3/4(31/32).

WOJCIECHOWSKI F., Dziecko umysłowo upośledzone w rodzinie, WSiP, Warszawa 1990.

ŻYTA A., Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Impuls, Kraków 2004.

ŻYTA A., Rodzeństwo osób z zespołem Downa, [w:] B.B. Kaczmarek (red.), Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa, Impuls, Kraków 2008.