Rodzina adopcyjna – rodzina dla dziecka? – recenzja książki Urszuli Bartnikowskiej i Katarzyny Ćwirynkało – Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością
PDF

Jak cytować

Pawelczak, K. (2013). Rodzina adopcyjna – rodzina dla dziecka? – recenzja książki Urszuli Bartnikowskiej i Katarzyny Ćwirynkało – Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (2), 213–218. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.11
https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.11
PDF