„Beka z nienormalsów”, czyli satyryczny obraz niepełnosprawnych w kulturze masowej
PDF

Słowa kluczowe

The Other
outsiders
laugh
integration
mass culture
intercultural education

Jak cytować

Grzybowski, P. P. (2014). „Beka z nienormalsów”, czyli satyryczny obraz niepełnosprawnych w kulturze masowej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (6), 9–32. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.6.01

Abstrakt

In most societies disabled people are subject to taboo, in terms of laughing at their weaknesses, failures, inadequacies and differnt situations connected with their disability. However, they are becoming a more frequent ligtsome topic of different forms in mass culture (from television to the Internet) – interesting especially when they laugh at themselves. The article deals with the situations of laughing at Other in this context together with the examples of films, shows and educational projects.

https://doi.org/10.14746/ikps.2014.6.01
PDF

Bibliografia

Annexe. Charte du petit humoriste, [w:] H. Lethierry (red.), Savoir(s) en rire 3. Rireà l'école? (Expériences tout terrain), De Boeck Université, Louvain–Bruxelles 1997.

ATKINSON R., Mr. Bean, Wielka Brytania 1990–1995.

AUGE M., Le sens des autres, Fayard, Paris 1994.

BENEDYKTOWICZ Z., Portrety „obcego”, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

BERGSON H., Śmiech. Esej o komizmie, Wyd. KR, Warszawa 2000.

BIEGANOWSKA A., „Kaleki humor” – pomaga, czy przeszkadza w kształtowaniu postaw wobec osób niepełnosprawnych?, [w:] W. Świątkiewicz, M. Świątkiewicz-Mośny, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Oblicza humoru, t. 1, Wyd. Tomasz Kalota Centrix, Wrocław 2007.

BŁAWUT J., Nienormalni, Polska 1990.

BROWNING T., Freaks, USA 1932.

DĄBROWSKI M., Swój/obcy/inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Świat Literacki, Izabelin 2001.

DUPREEL E., Le problème sociologique du rire, [w:] E Dupréel, Essais pluralistes, Presses Universitaires de France, Paris 1949.

DZIEMIDOK B., O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 2009.

GARCZYŃSKI S., Śmiechu naszego powszedniego, Watra, Warszawa 1981.

GRZYBOWSKI P.P., Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

HAŠEK J., Przygody dobrego wojaka Szwejka, Wyd. Zielona Sowa, Warszawa 2004.

HILL B., Benny Hill, Wielka Brytania 1969–1989.

JANUSZKIEWICZ A., RYCHLEWSKI M., Czarna księga humoru. Dowcipy – autentyki – makabreski, Vesper, Poznań 2011.

KLEINER J., Z zagadnień komizmu, [w:] J. Kleiner (red.), Studia z zakresu teorii literatury, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1956.

KRISTEVA J., Etrangers á nous-memes, Fayard, Paris 1988.

LETHIERRY H., Post-scriptum (la ballade des remords), [w:] H. Lethierry (red.), Savoir(s) en rire 3. Rire à l'école? (Expériences tout terrain), De Boeck Université, Louvain–Bruxelles 1997.

LETHIERRY H., Potentialités de l'humour. Vers la „géloformation”, L’Harmattan, Paris 2002.

MATUSEWICZ C., Humor, dowcip, wychowanie – analiza psychospołeczna, Nasza Księ-garnia, Warszawa 1976.

MINOIS G., Histoire du rire et de la derision, Fayard, Paris 2000.

NGUYEN A., Le rire et la derision, L’évolution Psychiatrique 1955, nr 2.

PLANTET J., Histoire de l'atelier Clownenroute: et si le rire était une affaire sérieuse, Lien Social 2001, nr 7.

SAWECKA H., Humor i satyra: paradoks humorysty, [w:] M. Abramowicz, D. Bertrand, T. Stróżyński (red.), Humor europejski, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1994.

SZUBRYCHT J., Pełno sprawnych, Polityka 2015, nr 22.

SZUMAN S., Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 1947.

SZYMBORSKA W., Lektury nadobowiązkowe. Część druga, Wyd. Literackie, Kraków 1981.

TAŃSKA-HOFFMANOWA K., Garbaty, [w:] N. Żmichowska (red.), Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, t. 2, Spółka Wydawnicza Księgarzy, Warszawa 1875.

TRIER L. VON, Idioterne, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Szwecja, Włochy 1998.

WALDENFELS B., Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

WALLIS M., O przedmiotach komicznych, [w:] M. Wallis (red.), Przeżycie i wartość. Pisma z estetyki i nauki o sztuce 1931–1949, Wyd. Literackie, Kraków 1968.

WEGIEL J., The Butterfly circus, USA 2009.

www.facebook.com/Cpdockan, [dost?p: 9.04.2015].

www.filmweb.pl/film/Idioci-1998-69/descs, [dost?p: 9.04.2015].

www.gil.se, [dost?p: 9.04.2015].

www.lowcyb.pl, [dost?p: 9.04.2015].

www.russellpeters.com, [dost?p: 9.04.2015].

www.the-specials.com, [dost?p: 9.04.2015].

ZIV A., DIEM J.M., Le sens de l’humour, Dunod–Bordas, Paris 1987.

ŻYGULSKI K., Wspólnota śmiechu. Studium socjologiczne komizmu, PIW, Warszawa 1985.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.