Prekariat i niepełnosprawność – o tymczasowości i niepewności edukacji, rehabilitacji, pracy i życia
PDF

Słowa kluczowe

precarity
disability
neoliberalism
normalization (of people with disabilities)

Jak cytować

Wlazło, M. (2014). Prekariat i niepełnosprawność – o tymczasowości i niepewności edukacji, rehabilitacji, pracy i życia. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (6), 33–47. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.6.02

Abstrakt

The article concerns the links between precarity and disability as the social phenomenons connected with the theoretical problems of exclusion and laws marginality as well as the wider context of the existencial temporariness and uncertainty. There is a clear semantic identity between precarity and disability. The verb to care is the root of the English word precarity and the noun care is present in Polish phrase child of special care which means exactly the same as child with special needs or child with disability. There were given the examples of positive realization of normalization of people with disabilities in the conditions of the neoliberal economy.

https://doi.org/10.14746/ikps.2014.6.02
PDF

Bibliografia

ANASZ M., MRUGALSKA K., WOJTYŃSKA J., FERENC M.M., Życie w integracji. Stargardzki model lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osóbz niepełnosprawnością intelektualną, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2012.

BAUMAN Z., Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Wyd. Literackie, Kraków 2006.

BAUMAN Z., Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Wyd. Literackie, Kraków 2006.

BOURDIEU P., La précarité est aujourd’hui part out, [w:] P. Bourdieu, Contre-feux, Liber Raisons d’agir, Paris 1998.

GOODLEY D., Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction, Sage Publications Ltd., London 2010.

GOODLEY D., HUGHES B., DAVIS L., Introducing Disability and Social Theory, [w:]D. Goodley, B. Hughes, L. Davis (eds), Disability and Social Theory. New Developments and Directions, Palgrave Macmillan, New York 2012.

HARDT M., Negri A., Imperium, tłum. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, Wyd. W.A.B., Warszawa 2005.

KRAUSE A., Normalizacja jako paradygmat myślenia i działania w pedagogice specjalnej, [w:] C. Kosakowski, A. Krause (red.), Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, Wyd. UWM, Olsztyn 2005.

MARCUSE H., Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, wstęp W. Gromczyński, tłum. S. Konopacki i in., PIW, Warszawa 1991.

POTULICKA E., Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Regana do Baracka Obamy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.

RANCIÈRE J., Na brzegach politycznego, tłum. I. Bojadżijewa, J. Sowa, Wyd. Korporacja Ha!art, Kraków 2008.

ROULSTONE A., Barnes C. (eds), Working Futures: Disabled People, Policy and Social Inclusion, The Policy Press, Bristol 2005.

ROWLEY D., Jak budować szczęśliwą przyszłość osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną, [w:] G. Fairbairn, S. Fairbairn (red.), Integracja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wybrane zagadnienia etyczne, Wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 2000.

SOWA J., Prekariat – proletariat epoki globalizacji, [w:] J. Sokołowska (red.), Robotnicy opuszczają miejsca pracy, Muzeum Sztuki, Łódź 2010.

STANDING G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, tłum. K. Czarnecki, P. Kaczmarski, M. Karolak, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.