Władza symboliczna terapeutów osób autystycznych
PDF

Słowa kluczowe

symbolic violence
habitus
doxa
capital
field

Jak cytować

Buława-Halasz, J. (2014). Władza symboliczna terapeutów osób autystycznych. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (6), 69–80. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.6.04

Abstrakt

Text is conceived on the model of the puzzle, because as in the time of their first laying each element should be turned face-up and properly perceive it to fit into a whole, so each term of the Bourdieu’s social theory will first be discussed separately and then complete into a larger whole through issues related to the treatment of people with autism. This article is an attempt to reinterpret the category of symbolic violence in relation to the rehabilitation of autistic people, theoretical proposition in the study of this process.

https://doi.org/10.14746/ikps.2014.6.04
PDF

Bibliografia

BOURDIEU P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa 2005.

BOURDIEU P., Medytacje pascaliańskie, przeł. K. Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.

BOURDIEU P., Męska dominacja, przeł. L. Kopciewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.

BOURDIEU P., Rozum praktyczny. O teorii działania, przeł. J. Stryjczyk, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

BOURDIEU P., Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, przeł. W. Kroker, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2007.

BOURDIEU P., Zmysł praktyczny, przeł. M. Falski, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

BOURDIEU P., PASSERON J.-C., 1990 Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przeł. E. Neyman, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

BOURDIEU P., WACQUANT L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. A. Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

JACYNO M., Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre'a Bourdieu, IFiS PAN, Warszawa 1997.

KOSSEWSKA J., Spo?ecze?stwo wobec osób niepe?nosprawnych – postawy i ich determinanty, http://www.wsp.krakow.pl/biblio/pliki/kossewska_01.html, [dost?p: 31.08.2014].

KWIECIŃSKI Z., Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności funkcjonowania szkoły, [w:] Z. Kwieciński (red.), Socjopatologia edukacji, Trans Humana, Olecko 1995.

MELOSIK Z., SZKUDLAREK T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.