Muzykoterapia i jej właściwości w usprawnianiu dziecka z autyzmem
PDF

Słowa kluczowe

music therapy
autism
growth through play
quasi-experiment

Jak cytować

Knapik-Szweda, S. (2014). Muzykoterapia i jej właściwości w usprawnianiu dziecka z autyzmem. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (6), 81–97. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.6.05

Abstrakt

The article presents the outlines of the research and the conclusions based on the author’s PhD dissertation. It touches upon the influence of music therapy techniques on the improvement of a development of autistic children, especially in terms of communication as well as their social, cognitive, emotional and behavioral development. The researcher presents and compares two undirective methods: Music therapy and Growth through Play System (GPS). Among many therapeutic applications of music, the most significant ones are chosen and analysed: improvisation, re-creation, composition and listening associated with musical relaxation. The results are presented in the form of an evaluation which therapy is the most beneficial for autistic children and their holistic development.

https://doi.org/10.14746/ikps.2014.6.05
PDF

Bibliografia

ALVIN J., Music Therapy for the Autistic Child, Oxford University Press, New York 1991.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifith Edition DSM V, American Psychiatric Publishers, Washington DC/London 2013.

BOGDANOWICZ M., Skala Obserwacji Zachowania (SOZ) dzieci i rodziców, uczestniczących w zajęciach Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Wyd. „Fokus”, Gdańsk 2000.

BOXILL E.H., Music Therapy for the Developmentally Disabled, Aspen Systems Corporation, Rockville 1985.

BRANDALISE A., Music Therapy, Song and Communication, Voices a World Forum for Music Therapy 2009, Vol. 9, nr 2.

BRUSCIA K., Defening Music Therapy, Barcelona Publishers, Gilsum 1998.

BRUSCIA K., Music in the Assessment and Treatment of Echolalia, Music Therapy 1982, Vol. 2, nr 1, s. 25–42.

COTUGNO A.J., Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010.

CYLULKO P., Muzykoterapia niewidomych i słabowidzących dzieci, Wydawnictwa Tyflologiczne PZN, Warszawa 1999.

CYTOWSKA B., Idea wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, [w:] B. Cytowska, B. Winczura (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.

FRANCZYK A., KRAJEWSKA K., Skarbiec nauczyciela-terapeuty. Na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej, czyli od programu do realizacji, propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

GALIŃSKA E., Kierunki rozwojowe w polskiej muzykoterapii. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu 1990, nr 52, s. 32–42.

KIERYŁ M., Elementy terapii i profilaktyki muzycznej, Wyd. „Żak”, Warszawa 1996.

KONIECZNA-NOWAK L., Wprowadzenie do muzykoterapii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

LEWANDOWSKA K., Muzykoterapia dziecięca: zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięcej, Kinga Lewandowska, Gdańsk 2001.

NATANSON T., Wstęp do nauki o muzykoterapii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979.

NORDOFF P., ROBBINS C., Music Therapy in Special Education, The John Day Company, New York 1971.

RASZEWSKA M., KULECZKA W., Muzyka otwiera nam świat, Wyd. „Harmonia”, Gdańsk 2009.

RESCHKE-HERNÁNDEZ A.E., Evaulation of a developmentally-based Music Therapy Assessment Tool for Children with Autism, University of Missouri, Kansas City 2004.

STACHYRA K., Muzykoterapia i wizualizacja w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.

WIGRAM T., GOLD CH., Music therapy in the assessment and treatment of autistic spectrum disorder: clinical application and research evidence, Child: Care, Health and Development 2006, Vol. 32, nr 5, s. 535–542.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.