The idea of the exclusion of necrophilic attitudes in critical psychology of Erich Fromm
PDF (English)

Słowa kluczowe

inclusion
biophilia
necrophilia
special education
pedagogy
disability

Jak cytować

Śliwerski, B. . (2020). The idea of the exclusion of necrophilic attitudes in critical psychology of Erich Fromm. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (28), 7–20. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.28.01

Abstrakt

The subject of the analysis is the category of the inclusion as a process that does not only apply to people with special developmental or life needs, but also to social sciences, which as a result of the positivist research paradigm have divided and separated from each other. Meanwhile, human upbringing requires the inclusion of biophilic orientation towards life in all social sciences, whose achievements should be considered and applied to improve educational processes. The Author borrows inspiration from the typology of human attitudes of Eric Fromm, because it makes readers aware of the negative effects of necrophilia in interpersonal relationships. The Author analyses Fromm’s approach against the background of selected ideas of Polish pedagogical views.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.28.01
PDF (English)

Bibliografia

Fromm E., Dogmat Chrystusa i inne pisma religioznawcze, Wydawnictwo Test, Lublin, 1992.

Fromm E., Wojna w człowieku. Psychologiczne studium istoty destrukcyjności, Jacek Santorski &CO, Agencja Wydawnicza, Warsaw, 1994.

Fromm E., Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów. Translated by Józef Mędrzecki, PIW, Warsaw, 1971.

Lechta V., “Pedagogika inkluzyjna”, translated by Bogusław Śliwerski [in:] Pedagogika.

Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, vol. 4, ed. Bogusław Śliwerski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2010.

Lévi-Strauss C., Antropologia wobec problemów współczesnego świata, translated by

Maciej Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow, 2013.

Reich W., Mordercy Chrystusa, Wydawnictwo Jacek Santorski, Warsaw, 1995.

Reich W., Psychologia mas wobec faszyzmu, translated by Ewa Drzazgowska, Magdalena Abraham-Diefenbach, Wydawnictwo Aletheia, Warsaw, 2009.

Rowid H., Jednostka a społeczeństwo w wychowaniu współczesnem (na tle koncepcji osobowości w Chowannie Trentowskiego), Księgarnia Gebethnera i Wolffa w Krakowie, Cracow, 1934.

Základy inkluzivní pedagogiky. Dítĕs postižením, narušením a ohrožením ve škole, V. Lechta (ed.), Portál, s.r.o., Prague, 2010.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.