Civic Councils for Education. Critical discourse analysis
PDF (English)

Słowa kluczowe

Civic Council for Education
education system
democracy
activation of local communities

Jak cytować

Kosiorek, M. . (2020). Civic Councils for Education. Critical discourse analysis. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (28), 21–36. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.28.02

Abstrakt

The aim of this article is to describe the genesis and activities of the Civic Council for Education project and to present it as an activity leading to the development and possible changes in the socialisation of Polish educational policy. The undertaken analysis concerns the reconstruction of knowledge of the society about the professional situation of teachers and their attitude towards current educational reality. The considerations were presented using critical discourse analysis.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.28.02
PDF (English)

Bibliografia

Ambroziak A., To nie będzie strajk ostrzegawczy. Nauczyciele czują się oszukani. Jeżeli nie teraz, to nigdy, https://oko.press/to-nie-bedzie-strajk-ostrzegawczy-nauczyciele-czuja-sie-oszukani-jezeli-nie-teraz-to-nigdy/ (access on: 08.08.2019).

Biskupska K., „Analiza dyskursu i krytyczna analiza dyskursu”, [in:] Współczesne teorie społeczne: w kręgu ujęć paradygmatycznych, (eds.) M. Szczepański, A. Śliz,

Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2014.

Etzoni A., Aktywne społeczeństwo XXI wieku, Zakład Wydawniczy NOMOS, Warsaw, 2013.

Fukuyama F., „Kapitał społeczny”, [in:] Kultura ma znaczenie, (eds.) L.E. Harrison, S.P. Huntington, Zysk i S-ka, Cracow, 2003.

https://polskatimes.pl/strajk-nauczycieli-2019-zawieszony-do-kiedy-czy-3004-salekcje-w-szkolach-mapa-postulaty-czy-matury-sie-odbeda/ga/c1-13749626/zd/32825298 (access on: 12.08.2019).

Civic Council for Education. A preliminary summary – June 2019, https://www.naradaobywatelska.pl/ (dostęp: 12.08.2019).

Niesporek A., Wódz K., „Grupy zmarginalizowane, przedsiębiorczość społeczna, praca socjalna – strategie rozwoju społeczności lokalnych”, [in:] W stronę aktywnej polityki społecznej, (eds.) T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warsaw, 2003.

Olubiński A., Aktywność i działanie jako forma edukacji do samorealizacji czy zniewolenia?

W świetle założeń edukacji humanistycznej i krytyczno-emancypacyjnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Cracow, 2018.

Szczepański M.S., Ślęzak-Tazbir W., „Region i społeczność lokalna w perspektywie socjologicznej”, Górnośląskie Studia Socjologiczne, Seria Nowa 1, 2010, pp. 13–33.

Śliwerski B., „Kryzys oświatowej demokracji w świetle makropolitycznych badań pedagogicznych”, Przegląd Pedagogiczny, 2/2016, pp. 313–322.

Śliwerski B., „Pedagogika (w) demokracji”, Rocznik Pedagogiczny, vol. 37, 2014, p. 9–37.

van Dijk T., “Principles of Critical Discourse Analysis”, Discourse & Society, 4/1993, pp. 249–283.

Współczesne teorie społeczne: w kręgu ujęć paradygmatycznych, (eds.) M. Szczepański, A. Śliz, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2014.

W stronę aktywnej polityki społecznej, (eds.) T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warsaw, 2003.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.