Loneliness as a potential consequence of the presence of children in the digital world.
PDF (English)

Słowa kluczowe

digital world
children and loneliness
new technology

Jak cytować

Agnieszka Iwanicka, A. I. (2020). Loneliness as a potential consequence of the presence of children in the digital world. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (28), 61–76. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.28.04

Abstrakt

The feeling of loneliness is a condition that affects not only adults and youth, but also children. It may be a temporary and transient in nature, occurring as a response to external circumstances, although it can also be long-lasting, as long as months and years, and be a result of deep, traumatic childhood experiences. One of its most common sources is isolation of a child in a family, peer groups and at school. In the article, the author considersnwhether the sense of loneliness experienced by children can also be traced back to the media and the functioning of children in the digital environment. Thanks to the conductednqualitative study (focus interviews with children), the paper answers questions regarding how early school-age children perceive loneliness and isolation, and whether they link this phenomenon with digital media.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.28.04
PDF (English)

Bibliografia

Banaszak S., Technika i jej zastosowanie w badaniach edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2017.

Batorski D., “Technologie i media w domach i życiu Polaków”, [in:] Diagnoza społeczna 2015: Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek (eds.), Rada Monitoringu Społecznego, Warsaw, 2015.

Boyd D., It’s Complicated: the Social Lives of Networked Teens. New Haven – London: Yale University Press, 2014.

Cassidy J., Asher S.R, Loneliness and peer relations in youth children. Child Development, 63(2),1992.

Cudak H., Szkice z badań nad rodziną, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Kielce, Kielce, 1995.

Dubas E., “Samotność i osamotnienie jako wyznacznik dla dzisiejszej edukacji”, [in:] Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei, ed. T. Borowska, Krakow, 2002.

Gajda J., “Samotność”, [in:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, vol. V, ed. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warsaw, 2003.

Gajewska G., “Opuszczenie i osamotnienie dziecka wśród dorosłych”, [in:] Nowe stulecie dziecku, G. Gajewska, D. Waloszek, (eds.) Zielona Góra, 2001.

Izdebska H., “Współżycie pokoleń w rodzinie”, Problemy opiekuńczo-wychowawcze, 1980, no. 9.

Kozdrowicz E., “Dziecko zagubione w rzeczywistości”, [in:] Nowe stulecie dziecku, G. Gajewska, D. Waloszek, (eds.) Zielona Góra, 2001.

Krueger R.A., Casey M.A., Focus groups: A practical guide for applied research, Sage Publications Inc, Thousand Oaks 2000.

Ladd G.W., Kochenderfer B.J., Coleman C.C., Friendship quality as a predictor of young children’s early school adjustment, 67(3), 1996.

Łopatkowa M., Samotność dziecka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warsaw, 1983.

Marsh J., Hannon P., Lewis M., Ritchie L., “Young children’s initiation into family literacy practices in the digital age”, Journal of Early Childhood Research, 2015.

Matyjas B., Źródła prowadzące do osamotnienia dziecka w rodzinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Kielce, Kielce, 2011.

Niewiadomska, “Osamotnienie – sprzyja toksykomanii”, Problemy Alkoholizmu, Warsaw, 1994, no. 8–9.

Pyżalski, J., Zdrodowska, A., Tomczyk, Ł., Polskie badania EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski, Warsaw, Fundacja Orange, 2019.

Szczepański J., Sprawy ludzkie, Wydawnictwo Czytelnik, Warsaw, 1980.

Tanaś M., “Primum non nocere a internetowa przestrzeń wolności i aktywności nastolatków”, [in:] Nastolatki wobec internetu, NASK, ed. M. Tanaś, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Warsaw, 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.