Online social functioning of students of Polish higher education institutions
PDF (English)

Słowa kluczowe

online social support
online social and civic engagement
university students

Jak cytować

Walter, N. . (2020). Online social functioning of students of Polish higher education institutions. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (28), 77–92. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.28.05

Abstrakt

The paper was devoted to the issue of social functioning of Polish higher education institution students online. The internet is a social space, which offers opportunities for civic engagement, and online political activism; it can also be a place of interactions, such as social support, which lead to the improvement of individual mental well-being. The paper outlines some of the results of a study carried out as part of a State Agency for the Prevention of Alcohol-Related Problems project (40/3.4.3/19/DEA) in 2019 on a group of 4503 women and men, studying at Polish higher education institutions. The tool used to study the support was the Multidimensional Perceived Social Support Scale, complemented by statements concerning online support. In order to investigate the phenomenon of social and civic engagement, the study used a scale of 14 statements, developed by Mateusz Marciniak. The results showed that the majority of the respondents (ca. 70%) never engaged in online fundraising campaigns, did not engage in political disputes online (more than 75%) and did not seek social support on the internet.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.28.05
PDF (English)

Bibliografia

Bambina A., Online social support. The Interplay of Social Networks and Computer-Mediated Communication, Cambria Press, New York, 2007.

Bochenek M., Lange R., NASTOLATKI 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Warsaw, 2019.

Buszman K., Przybyła-Basista H., “Polska adaptacja wielowymiarowej skali spostrzeganego wsparcia społecznego”, Polskie Forum Psychologiczne, vol 22, no. 4, 2017, pp. 581–599.

Castells M., Galaktyka Internetu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 2003.

Euro RSCG Worldwide, “Millenials: The Challenger Generation”, Prosumer Report, vol. 11, p. 4, 2001 http://www.prosumer-report.com/blog/wpcontent/uploads/2011/04/MGv16no%20crops.pdf, retrieved on: 29.11.2019.

Statistics Poland (GUS), Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019 (wyniki wstępne), 2019.

Jones S., CyberSociety 2.0: Revisiting Computer-mediated Communication and Community, SAGE Publications, Thousand Oaks, 1998.

Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Krakow, 2010.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, PWN, Warsaw, 2007.

Pyżalski J., Zdrodowska A., Tomczyk Ł., Abramczuk K., Polskie badania EU KIDS ONLINE. Najważniejsze wyniki i wnioski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2019.

Szpunar, M. “Przestrzeń Internetu – nowy wymiar przestrzeni społecznej”, [in:] Media-Komunikacja-Zdrowie: Wyzwania-Szanse-Zagrożenia, B. Aouil, W. Maliszewski (eds.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2008, pp. 31–51.

Sánchez Martínez M., Alonso R.I., “Convergence and interaction in the new media: typologies of prosumers among university students”, Communication & Society, 2015, pp. 87–99. https://doi.org/10.15581/003.28.2.87-99.

Sandoval-Almazan R., Gil-Garcia J.R., Towards cyberactivism 2.0? Understanding the use of social media and other information technologies for political activism and social movements”, Government Information Quarterly, Volume 31, Issue 3, 2014, pp. 365–378, https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.016.

Tarkowski A., “Internet jako technologia i wyobrażenie. Co robimy z technologią, co technologia robi z nami?”, [in:] Społeczna przestrzeń Internetu, D. Batorski., M. Marody, A. Nowak, Academica, Warsaw, 2006, pp. 23–38.

Walter N., Internetowe wsparcie społeczne. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2016.

Zimet G., Dahlem N., Zimet S., Farley G., “The Multidimensional Scale of Perceived Social Support”, Journal of Personality Assessment, 52 (1), 1998, pp. 30–41.

Havighurst R.J., Human Development and Education, Longman, New York, 1981.

Sęk H., Sommerfeld A., Być dorosłym?! Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego, Legnica, 1990.

Sęk H., Cieślak R., “Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne”, [in:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, H. Sęk, R. Cieślak (eds.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 2004, pp. 11–28.

Kielar-Turska M., “Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia”, [in:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii, ed. J. Strelau, vol. 1, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2006, pp. 281–387.