„Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego w ujęciu doktryny eurazjatyckiej Aleksandra Dugina

Main Article Content

Maciej Bala

Abstrakt

The present article amounts to an attempt to analyze the work Axe is the name of mine by Alexander Dugin — a theorist of Eurasianism ideology in Russia. In this article Dugin touches upon the novel Crime and Punishment by Fyodor Dostoyevsky. Dugin analyzes the novel in the context of cultural opposition between the orthodox Russia and the secular Western Europe, whose symbol is the capital of the Russian Empire— Saint Petersburg. The city in this case is the negation of the orthodox tradition of Moscow — The Third Rome. Dugin extremely relativized the meaning of Dostoyevsky‘snovel.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bala, M. (2018). „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego w ujęciu doktryny eurazjatyckiej Aleksandra Dugina. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (7), 9-22. https://doi.org/10.14746/kw.2017.7.1
Dział
Articles

Referencje

 1. Дугин А. Г. Тамплиеры Пролетариата, статья: Имя мое Топор (Достоевский и метафизика Петербурга), [w:] źródło elektroniczne: http://arcto.ru/article/104 (30.09.2016).
 2. Bäcker R., Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalistaryzmu?, Łódź 2000.
 3. Billington J. H., Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, Kraków 2008.
 4. Dostojewski F., Biesy. Powieść w trzech częściach, tłum. T. Zagórski, Z. Podgórzec, Londyn
 5. Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu — między pamięcią i oczekiwaniem, red. U. Cierniak, ks. J. Grabowski, Częstochowa 2006.
 6. Figes O., Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa 2007.
 7. Gołąbek B., Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku, Kraków 2012.
 8. Heller M., Historia imperium rosyjskiego, Warszawa 2009.
 9. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1988.
 10. Kryshtal H., Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego. Studium teologiczno-moralne, Lublin 2004.
 11. Okno na Europę. Zagadnienia kulturowej tożsamości Petersburga i jego rola w historii powszechnej, red. F. Apowicz, Z. Opacki, Gdańsk 2006.
 12. Paprocki H., Lew i mysz czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok 1997.
 13. Przybylski R., Dostojewski i „Przeklęte problemy”. Od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, Warszawa 1964.
 14. Przybył E., W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII wieku, Kraków 1999.
 15. Romanowski D., Trzeci Rzym. Rozwój rosyjskiej idei imperialnej, Kraków 2013.
 16. Urbankowski B., Dostojewski dramat humanizmów, Warszawa 1978.
 17. Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do Renesansu religijno-filozoficznego. Studia z Filozofii Rosyjskiej, seria: Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej, t. 10, Kraków 2005.
 18. Żyłko B., Semiotyka dziejów Rosji, Łódź 1993.