Pressto.

Nagłowek strony

Nr 7 (2017)

Spis treści

Articles

„Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego w ujęciu doktryny eurazjatyckiej Aleksandra Dugina PDF
Maciej Bala 9-22
Еврейское измерение Киева в „Кровавой шутке” Шолом-Алейхема PDF PDF (Русский)
Antoni Bortnowski 23-34
„U nas adin prokuror czestnyj czeławiek, a i on — prawdu skazat’ — swinia” — „rossica” w felietonistyce Stanisława Michalkiewicza PDF
Daniel Dzienisiewicz 35-52
Życie — polityka — władza. Rytuał dnia codziennego ostatniego cara Rosji Mikołaja II w świetle jego dziennika PDF
Bartłomiej Garczyk 53-64
Проблема автотеличности языка в романах Виктора Пелевина PDF (Русский)
Mateusz Jaworski 65-78
Стилізація в українській і польській літературі постмодернізму PDF (Українська)
Irina Kropyvko 79-86
Aleś Puszkin — czołowa postać białoruskiej awangardy? PDF
Anna Kuleszewicz 87-98
О двух сущностях человека. „Задумчивый странник” Зинаиды Гиппиус PDF (Русский)
Kinga Okroj 99-110
Образ „гордой полячки” в пьесе Леонида Зорина „Варшавская мелодия” PDF (Русский)
Natalia Popovich 111-122
Odwołania do idei cykliczności w filmie „Wygnanie” Andrieja Zwiagincewa PDF
Anna Katarzyna Przybysz 123-134
Твори Лесі Українки у світлі рампи сучасного театру PDF (Українська)
Lubomir Puszak 135-152
Влияние масс-медиа на сознание человека в пьесах Александра Марданя PDF (Русский)
Maria Sibirnaya 153-164
Portret Odessy w filmie Michale Boganim „Odessa... Odessa!” PDF
Marta Siekierska 165-174
Образ мирового человека в романе Алексея Иванова „Географ глобус пропил" PDF (Русский)
Roman Szubin 175-186
Mikropowieść „Отставший” Władimira Makanina w interpretacji Tatjany Czurlajewej a idee hermeneutyki radykalnej PDF
Krzysztof Tyczko 187-198
Dialog na styku kultur — Bieszczady PDF
Alicja Węcławiak 199-210
Ciało i jego fragmenty w prozie Mikołaja Gogola PDF
Krzysztof Witczak 211-224
Podróże powtórzone (Dmitrij Bykow, „Uniewinnienie”, „Sygnały”) PDF
Aleksandra Zywert 225-240

Przekład naukowy

„Chrześcijańska joga”? Słów kilka o modlitwie Jezusowej i hezychazmie PDF
Bartłomiej Brzeziński 241-252
Stając się modlitwą. Trzy postaci, trzy głosy (tłum. B. Brzezińskiego) PDF
Michael Plekon 253-271


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo