Mikropowieść „Отставший” Władimira Makanina w interpretacji Tatjany Czurlajewej a idee hermeneutyki radykalnej

Main Article Content

Krzysztof Tyczko

Abstrakt

In the article I compare the interpretation of Vladimir Makanin’s Otstavshiynovel (Отставший) by Tatyana Churlyaeva and the idea of radical hermeneutics, which,in my view, explain Makanin’s works more fully.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tyczko, K. (2018). Mikropowieść „Отставший” Władimira Makanina w interpretacji Tatjany Czurlajewej a idee hermeneutyki radykalnej. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (7), 187-198. https://doi.org/10.14746/kw.2017.7.15
Dział
Articles

Referencje

  1. Dziuban Z., Obcość, bezdomność, utrata. Wymiary atopii współczesnego doświadczenia kulturowego, Poznań 2009.
  2. Skotnicka A., Przestrzeń myśli. Metafora błyskawicy i rzeki w prozie Władimira Makanina, „Przegląd Rusycystyczny” 2009, nr 1(125).
  3. Szymak-Reiferowa J., „System obrazów” i „forma” w metodzie twórczej Władimira Makanina, [w:] Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej, pod red. P. Fasta, K. Jastrzębskiej przy współpracy A. Mrózek, Częstochowa 2007.
  4. Leśniewski N., O hermeneutyce radykalnej, Poznań 1998.
  5. Lorenc W., Hermeneutyczne koncepcje człowieka. W kręgu inspiracji Heideggerowskich, Warszawa 2003.
  6. Tyczko K., Motyw Hioba w powieści Władimira Makanina Прямая линия, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III. Język — Literatura — Kultura — Historia, t. I: Chrześcijaństwo w literaturze i języku, pod red. Z. Abramowicz, K. Korotkich, Białystok 2016.
  7. Маканин В.