„Chrześcijańska joga”? Słów kilka o modlitwie Jezusowej i hezychazmie

Main Article Content

Bartłomiej Brzeziński

Abstrakt

The article “«Christian yoga»? A few reflections on the Jesus’ Prayer and hesychasm” is a kind of commentary on the Polish translation of the article “Becoming what we pray...” by Michel Plekon that is presented in the same issue of periodical “Kultury Wschodniosłowiańskie — oblicza i dialog”. Author tried to remind the most important facts and figures connected with the history of the Jesus’ Prayer and hesychasm. Moreover, there are described controversies concerning the physical method that was used by some hesychasts during practice of the Jesus’ Prayer. Additionally, one can readabout the role of the heart in Orthodox theology and prayer tradition of Eastern Church. This role can not be overtaxed because from the point of view of Orthodox theology, the heart is the centre of human being, person. It is not only the physical organ, not only the area of emotions and affections but also the space of intelligence, thoughts and wisdom. But most of all, the heart is the place of mysterious meeting of God and man. In the secret hall of human heart a man can fell silent presence of Transcendence, can fellthe real epiphany of God who unceasingly waits for metamorphosis of human being’smentality, thinking, reason, activity, emotions, relations, who waits for transformation of the whole man.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Brzeziński, B. (2018). „Chrześcijańska joga”? Słów kilka o modlitwie Jezusowej i hezychazmie. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (7), 241-252. https://doi.org/10.14746/kw.2017.7.19
Dział
Przekład naukowy

Referencje

 1. Behr-Sigel E., Miejsce serca. Wprowadzenie w duchowość prawosławną, przeł. A. Kocot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 2. Clement O., Ciało śmiertelne i chwalebne. Wprowadzenie do teopoetyki ciała, przeł. M. Żurowska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999.
 3. Evdokimov M., Otworzyć swe serce, przeł. H. Sobieraj, W drodze, Poznań 2006.
 4. Evdokimov P., Prawosławie, przeł. ks. J. Klinger, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
 5. Ewangelia według św. Łukasza, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, red. odpowiedzialny ks. K. Dynarski SAC, Poznań–Warszawa 1986.
 6. Leśniewski K., „Nie potrzebują lekarza zdrowi...”. Hezychastyczna metoda uzdrawiania czło- wieka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
 7. Mnich Kościoła Wschodniego, Modlitwa Jezusowa. Jej początek, rozwój i praktyka w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej, przekład i redakcja S. Hiżycki OSB, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2015.
 8. Rekluz T., Słowa o modlitwie, przekł. ks. P. Nikolski, seria „Z tradycji mniszej”, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2014.
 9. Szczere opowiadania pielgrzyma jego ojcu duchowemu, red. Hieromnich Gabriel (hagioryta), M. Jakimiuk, J. Misijuk, „Bratczyk”, Hajnówka 2009.
 10. Špidlik T., Duchowość chrześcijańskiego Wschodu. Przewodnik systematyczny, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2005.
 11. Špidlik T., Modlitwa według tradycji chrześcijańskiego Wschodu. Przewodnik systematyczny, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2006.
 12. Ware K, metropolita, Modląc się ciałem: hezychastyczna metoda modlitwy i jej niechrześci- jańskie odpowiedniki, [w:] Idem, Tam skarb twój, gdzie serce twoje..., op. cit.
 13. Ware K., metropolita, Tam skarb twój, gdzie serce twoje..., przekł. i red. K. Leśniewski i ks. W. Misijuk, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska i Fundacja Dialog Na- rodów, Lublin 2011.
 14. Ware K., metropolita, Wprowadzenie w modlitwę Jezusową, [w:] Idem, Tam skarb twój, gdzie serce twoje..., op. cit.