Dialog na styku kultur — Bieszczady

Main Article Content

Alicja Węcławiak

Abstrakt

Eastern Slavonic cultures are often a conglomeration of patterns of several cultures, which resulted from the past. As Paul Ricouer said, the past is a place of our hidden identity, hurt by the greatest disaster of the twentieth century — bloody regimes. Nazism and bolshevism left their mark on the western world, whose painful consequences we still face today. Bieszczady is a part of Poland, which suffered particularly acutely during and after WWII. It is a place with a kind of a legend, becoming more and more appreciated, because of its tourist attractions, unspoiled nature, magical and largely virginal landscapes. This is a very important area for Slavonic identity, a place with a rich and troubled history — Bieszczady witnesses the actions of the Ukrainian InsurgentArmy and Operation “Vistula”. This article concerns this question, presents excerptsof interviews and memories of participants in those events and shows Bieszczady as a region of the heterogeneous Slavonic culture and a place of memory — both individual and collective.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Węcławiak, A. (2018). Dialog na styku kultur — Bieszczady. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (7), 199-210. https://doi.org/10.14746/kw.2017.7.16
Dział
Articles

Referencje

  1. Herder J.G., Myśli o filozofii dziejów, Warszawa 1962.
  2. Kmita J., Banaszak G., Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Warszawa 1994.
  3. Kmita J., Wymykanie się uniwersaliom, Warszawa 2000.
  4. Rospond S., Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1973.
  5. Zachariasz A., Narody słowiańskie wobec globalizacji, Rzeszów 2003.
  6. „Z Kresów na Kresy. Wielkie przesiedlenie Polaków” 2016, nr 1.
  7. Informacje uzyskane podczas badań dzięki uprzejmości p. Barbary Szymańskiej (z.d. Wereszak) oraz p. Ireny Dudy, Berezka 2010, Cisna 2014.
  8. Smarzowski W., Wołyń, 2016.
  9. Kutz D., „Wołyń” oczyma Ukraińca. Film budujący mosty czy rysowana ostrą kreską agitka?, [w:] źródło elektroniczne: http://wyborcza.pl/7,75410,20850095,wolyn-oczyma-ukrainca-
  10. film-budujacy-mosty-czy-agitka-felieton.html (30.12.2016).