О двух сущностях человека. „Задумчивый странник” Зинаиды Гиппиус

Main Article Content

Kinga Okroj

Abstrakt

The article is an attempt to describe the conception of androgyny in ZinaidaGippius’s work entitled Reflective wanderer. The main character of Reflective wandereris a modernistic philosopher, Vasily Rozanov. The aim of this article is to analyse the image of Rozanov and prove that he is an example of androgynous man being.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Okroj, K. (2018). О двух сущностях человека. „Задумчивый странник” Зинаиды Гиппиус. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (7), 99-110. https://doi.org/10.14746/kw.2017.7.8
Dział
Articles

Referencje

 1. Белозерцев Е. П., Образование. Историко-культурный феномен, Москва 2016.
 2. Бердяев Н., О рабстве и свободе человека, Париж 1939.
 3. Бердяев Н., Русская идея, Санкт-Петербург 2008.
 4. Гиппиус З. Н., Дмитрий Мережковский, [в:] электронный ресурс: http://az.lib.ru/g/ gippius_z_n/text_1943_merezhkovsky.shtml (14.12.2016).
 5. Гиппиус З. Н., Живые лица, Санкт-Петербург 2001.
 6. Зинаида Николаевна Гиппиус. Новые материалы. Исследования, ред. Н. В. Королева, Т. А. Пахмусс, Москва 2002.
 7. Злобин В. А., Тяжелая душа. Литературный дневник. Воспоминания. Статьи. Стихо-творения, Москва 2004.
 8. История русской литературы. Серебряный век, ред. Ж. Нива, И. Серман, В. Страда, Е. Эткинд, Москва 1995.
 9. Матич О., Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России, Моск-ва 2008.
 10. Платон, Пир. Беседа о любви, пер. И. Д. Городецкий, Москва 1908.
 11. Русский эрос или философия любви в России, ред. В. П. Шестаков, Москва 1991.
 12. Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, ed. W. J. Hanegraaff, in collab. with A. Faivre, R. van den Broek, J.-P. Brach, Boston 2006.
 13. Eliade M., Mefistofeles i androgyn, przeł. B. Kupis, Warszawa 1994.
 14. Fijałkowska-Janika I., U ścian cerkiewnych. O twórczości filozoficzno-religijnej Wasyla Rozanowa, Gdańsk 1992.
 15. Głażewska E., Androgynia — model człowieka XXI wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2001, nr XXVI, z. 2.
 16. Jonas H., Religia gnozy, przeł. M. Klimowicz, Kraków 1994.
 17. Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.
 18. Malej I., Eros w symbolizmie rosyjskim (filozofia — literatura — sztuka), Wrocław 2008.
 19. Malej I., Marzenie o wszechjedności, czyli erotyzm androgyniczny w symbolizmie rosyjskim, „Przegląd Rusycystyczny” 2005, z. 2.
 20. Malej I., O kilku obliczach Erosa w prozie dekadentów rosyjskich, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2004, t. 47, z. 1–2.
 21. Nietzsche F., Narodziny tragedii czyli hellenizm i pesymizm, przeł. L. Staff, Warszawa 1990.
 22. Oesterreicher-Mollwo M., Leksykon symboli, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1992.
 23. Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Kęty 2002.
 24. Rzeczycka M., Fenomen Sofii-Wiecznej Kobiecości w prozie powieściowej symbolistów rosyj-skich (Andrieja Biełego, Fiodora Sołoguba i Walerija Briusowa), Gdańsk 2002.
 25. Weininger O., Płeć i charakter, przeł. O. Ortwin, Warszawa 1994.
 26. Wodziński C., Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej, Gdańsk 2000.