Odwołania do idei cykliczności w filmie „Wygnanie” Andrieja Zwiagincewa

Main Article Content

Anna Katarzyna Przybysz

Abstrakt

The aim of this article is to show how the idea of cyclicality functions in the artistic world of The Banishment, directed by Andrei Zvyagintsev. We try to show that this idea works in conjunction with biblical motifs, but is also visible in a broader mythical-anthropological context. This idea is inseparably linked with the motive of the border, which is floating by its nature. We also try to put emphasis on the Zvyagintsev’sartistic method.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybysz, A. K. (2018). Odwołania do idei cykliczności w filmie „Wygnanie” Andrieja Zwiagincewa. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (7), 123-134. https://doi.org/10.14746/kw.2017.7.10
Dział
Articles

Referencje

 1. Bogusz-Tessmar P., Kaźmierczak N., Królikiewicz N., Przybysz A., Waligórska-Olejni- czak B., Film „Powrót” Andrieja Zwiagincewa w świetle metody twórczej reżysera, [w:] Eaedem, Nowe kino rosyjskie wobec tradycji literackiej i filmowej, Poznań 2017.
 2. Druga Księga Królewska, [w:] Biblia Tysiąclecia — Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Stary Testament, 2 Księga Królewska, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2000.
 3. Eliade M., Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970. Encyclopædia Iranica, [w:] źródło elektroniczne: http://www.iranicaonline.org/articles/
 4. cyrus-i-name (22.02.2017).
 5. Grzenia J., Słownik imion, Warszawa 2006.
 6. Kempna-Pieniążek M., Rzeczywistość jako misterium, [w:] Eadem, Formuły duchowości w kinie najnowszym, Katowice 2013.
 7. Popularny słownik języka polskiego, red. nauk. B. Dunaj, Warszawa 1999.
 8. Waligórska-Olejniczak B., Метафоры пространства в фильме Андрея Звягинцева „Елена” (Часть I), [w:] 25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji: idee — problemy — tematy, red. P. Fast, Katowice 2015.
 9. Wygnanie, reż. A. Zwiagincew, Belgia–Rosja 2007.
 10. Мастер-класс Андрея Звягинцева: фрагмент No 3, [w:] Дыхание камня: мир фильмов Андрея Звягинцева. Сборник статей и материалов, red. Ю. Анохина, В. Гаспаров, Москва 2014.
 11. Спасенное дерево, убитое поле. Интервью с художником Андреем Понкратовым, [w:] Дыхание камня: мир фильмов Андрея Звягинцева. Сборник статей и материалов, red. Ю. Анохина, В. Гаспаров, Москва 2014.
 12. Элиаде М.,Мифовечномвозвращении [w:] źródłoelektroniczne:http://www.gumer.- info/bibliotek_Buks/Culture/Eliade/02.php (10.01.2017).