Podróże powtórzone (Dmitrij Bykow, „Uniewinnienie”, „Sygnały”)

Main Article Content

Aleksandra Zywert

Abstrakt

The present paper aims at analyzing two novels by Dmitry Bykov: Justification(1998) and Signals (2013). On the basis of both their subject and formal representation we may state that they may be considered a dilogy. In the former the author focused on a specific problem — an alternative version of the causes, course and consequences of Stalinist repressions. The latter touches upon the issue of the existing reality anddetermination to attain goals in the context of a contemporary Russian’s mentality,which is largely affected by Soviet thinking

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zywert, A. (2018). Podróże powtórzone (Dmitrij Bykow, „Uniewinnienie”, „Sygnały”). Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (7), 225-240. https://doi.org/10.14746/kw.2017.7.18
Dział
Articles

Referencje

 1. Baudrillard J., Precesja symulakrów, tłum. T. Komendant, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. R. Nycza, Kraków 1998, s. 175–189.
 2. Goldhagen D. J., Wiek ludobójstwa, tłum. M. Romanek, Kraków 2012.
 3. Habdas M., Taśmy prawdy — materialne oblicza teorii spiskowych, „Czas Kultury” 2016, nr 2, s. 64–69.
 4. Imos R., Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2006.
 5. Knight P., Kultura konspiracji, [w:] Struktura teorii spiskowych. Antologia, pod red. F. Czecha, Kraków 2014, s. 169–198.
 6. Płatonow A., Wykop, tłum. A. Drawicz, Warszawa 1990.
 7. Propp W., Nie tylko bajka, wybór i tłum. D. Ulicka, Warszawa 2000.
 8. Propp W., Historyczne korzenie bajki magicznej, tłum. J. Chmielewski, Warszawa 2003.
 9. Sałajczykowa J., Fabułotwórcza funkcja motywu drogi w rosyjskiej prozie lat 1920–30-tych, „Przegląd Rusycystyczny” 1993, z. 3–4 (63–64), s. 19–27.
 10. Skarżyńska K., Jabłońska K., Sosnowski J., Bin Laden żyje, chociaż jest martwy. Rozmowa, „Więź” 2015, nr 3, s. 194–203.
 11. Zywert A., Śladami „złotej kohorty”. Dmitrij Bykow, „Uniewinnienie”, „Studia Rossica Posnaniensia” 2016, nr XLI, s. 263–273.
 12. Аросев Г., Саморазрушение пустоты. Параллели между двумя роуд-стори Дмитрия Бы-кова, [w:] źródło elektroniczne: http://ru-bykov.livejournal.com/tag/„Сигналы” (28.11.2016).
 13. Быков Д., Оправдание. Роман, [w:] Idem, Оправдание. Роман, Эвакуатор. Роман и стихи вокруг романа, Москва 2006.
 14. Быков Д., Русский оборотень, [w:] źródło elektroniczne: http://mreadz.com/read-124 103 (11.11.2016).
 15. Быков Д., Русский производственный роман (Открытый урок с Дмитрием Быко¬вым), [w:] źródło elektroniczne: https://www.youtube.com/watch?v=58Y2rFFotr8 (28.11.2016).
 16. Быков Д., Сигналы, Москва 2013.
 17. Владимирский В., Дмитрий Быков, „Сигналы”, [w:] źródło elektroniczne: HTTP://OLD.MIRF.RU/REVIEWS/REVIEW6395.HTM (10.11.2016).
 18. Данилкин Л., Вечное возвращение в „советский Египет”, [w:] źródło elektroniczne: http://ru-bykov.livejournal.com/tag/„Сигналы” (10.11.2016).
 19. Данилкин Л., Главные книги. И. Бояшов, Д. Быков, Э. Лимонов, А. Григоренко, [w:] źród¬ło elektroniczne: http://premiogorky.com/books/navigator-new-books/lev-danilkin/ 95 (10.11.2016).
 20. Данилкин Л., 5 книг на 2 недели. История информации, ЖЗЛ Ивана Ефремова, новый Быков и другие. Каждые две недели Лев Данилкин выбирает самые интересные издания из только что вышедших, [w:] źródło elektroniczne: https://daily.afisha.ru/archive/ vozduh/books/istoriya-informacii-zhzl-ivana-efremova-novyy-bykov-i-drugie/ (19.11.2016).
 21. Дело против пилота уральского „самолета-призрака” прекращено, [w:] źródło elektro-niczne: https://ria.ru/incidents/20140307/998538728.html (10.11.2016).
 22. Колобродов A., Нераспознанные „Сигналы”. Отвращение к домашнему зверю: случаи Дмитрия Быкова, [w:] źródło elektroniczne: http://svpressa.ru/culture/article/79 974/ (20.11.2016).
 23. Скляр Ю., Перпендикулярная реальность Дмитрия Быкова. Репортаж с презента-
 24. ции новой книги, [w:] źródło elektroniczne: http://chitaem-vmeste.ru/interviews/ perpendikulyarnaya-realnost-dmitriya/ (10.11.2016).
 25. Татаринов A., Роман „Сигналы”: либеральный китч Дмитрия Быкова, [w:] źródło elek-troniczne: http://ru-bykov.livejournal.com/tag/„Сигналы” (10.11.2016).