Ciało i jego fragmenty w prozie Mikołaja Gogola

Main Article Content

Krzysztof Witczak

Abstrakt

The article presents a perspective of somatic present in the prose of Nikolai Gogol. The body is treated here as a project — a collection of body fragments. Particular attention is paid to the figure of nose, which occurs in two selected short stories entitledNose and Diary of a Madman. Therefore, any attempt to emancipate the body part is a threat to the need to preserve the face. Nose is a sense of belonging. This part of the body is thus a limit to what we used to be referred to as belonging to us. Its location creates the last bastion of perception, the selfness.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Witczak, K. (2018). Ciało i jego fragmenty w prozie Mikołaja Gogola. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (7), 211-224. https://doi.org/10.14746/kw.2017.7.17
Dział
Articles

Referencje

 1. Anonim, Rozprawa o nosach, ,,Bałamut Petersburski” 1832, nr 21.
 2. Anonim, Wizyty wiejskie, ,,Bałamut Petersburski” 1834, nr 30.
 3. Arystoteles, Pisma różne, przeł. L. Regner, Warszawa 1978. Bieliński W., Pisma literackie, przeł. W. Anisimow-Bieńkowska, J. Walicka, Wrocław 1962.
 4. Borsukiewicz J., Studia nad literaturą rosyjską XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, Lublin 1998.
 5. Evdokimov P., Gogol i Dostojewski czyli zstąpienie do otchłani, przeł. A. Kunka, Bydgoszcz 2002.
 6. Freud Z., Pisma społeczne, przeł. A. Ochocki, M. Poręba, R. Reszke, Warszawa 1998.
 7. Galster B., Mikołaj Gogol, Warszawa 1967.
 8. Gogol M., Opowieści, przeł. J. Wyszomirski, J. Tuwim, J. Brzęczkowski, oprac. B. Galster,
 9. Wrocław 1972.
 10. Libera Z., Wstęp do nosologii, Wrocław 1996.
 11. Maski, red. M. Janion, S. Rosiek, t. 1, Gdańsk 1986.
 12. Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 2001.
 13. Modzelewska N., Mikołaj Gogol, Warszawa 1952.
 14. Nabokov V., Nikołaj Gogol, przeł. L. Engelking, Warszawa 2012.
 15. Nabokov V., Wykłady o literaturze rosyjskiej, przeł. Z. Batko, Warszawa 2002.
 16. Oz A., Opowieść się rozpoczyna, przeł. W. Sadkowski, Warszawa 2010.
 17. Snell B., Odkrycie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego myślenia, przeł. A. Onysymow, Warszawa 2009.
 18. Sterne L., Życie i myśli JW Pana Tristiana Shandy, Warszawa 1958.
 19. Waldenfels B., Podstawowe motywy fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek, Warszawa 2009.
 20. Виноградов В. В., Эволюция русского натурализма: Гоголь и Достоевский, Ленинград 1929.