„U nas adin prokuror czestnyj czeławiek, a i on — prawdu skazat’ — swinia” — „rossica” w felietonistyce Stanisława Michalkiewicza

Main Article Content

Daniel Dzienisiewicz

Abstrakt

The article aims at presenting and analyzing rossica (linguistic and culturalborrowings from Russian) retrieved from the texts written by Stanisław Michalkiewicz. Stanisław Michalkiewicz is a conservative-liberal author and a former politician. Along with borrowings from Latin and French, Michalkiewicz, known for his command of Russian, incorporates various Russian and Soviet linguistic and cultural elements in his writings. Rossica come in the form of lexical and textual borrowings, e.g. quotations from politicians, literary works, popular songs and jokes. One can also distinguish indirect sources of rossica, such as quotations from Polish literary works referring to Russian reality. Moreover, Michalkiewicz creates original derivates of Russian borrowings and modifies the forms of dative case of Polish personal names according to the Russian masculine noun declension paradigm.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dzienisiewicz, D. (2018). „U nas adin prokuror czestnyj czeławiek, a i on — prawdu skazat’ — swinia” — „rossica” w felietonistyce Stanisława Michalkiewicza. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (7), 35-52. https://doi.org/10.14746/kw.2017.7.3
Dział
Articles

Referencje

 1. Chlebda W., Elementy frazematyki: wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Łask 2003.
 2. Chlebda W., Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole 2005.
 3. Dzienisiewicz D., Idiofrazemy Stanisława Michalkiewicza w publicystyce z lat 2003–2015, „Investigationes Linguisticae” (w druku).
 4. Joachimiak-Prażanowska J., Rusycyzmy w „Kurierze Wileńskim” (1925–1939), „Acta Balti- co-Slavica” 2010, nr XXXIV, s. 121–145.
 5. Joachimiak-Prażanowska J., Sowietyzmy w polszczyźnie „Kuriera Wileńskiego” (1924–1939), „Acta Baltico-Slavica” 2004, nr XXVIII, s. 53–61.
 6. Karaś H., Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów, Warszawa 1996.
 7. Kuroczycki T., Rzepka W. R., Zapożyczenia leksykalne z języka rosyjskiego we współczesnej polszczyźnie pisanej, „Studia Rossica Posnaniensia” 1978, nr 10, s. 107–115.
 8. Majkowska G., Najnowsza frazeologia publicystyczna, [w:] Problemy frazeologii europejskiej IV, pod red. A. M. Lewickiego, Lublin 2001, s. 25–33.
 9. Małek E., Rossica i sovietica w „Słowniku Doroszewskiego”, [w:] Czterdzieści lat minęło... Nad „Słownikiem Doroszewskiego”, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2009.
 10. Miłkowski M., Developing an open-source, rule-based proofreading tool, „Software — Practice and Experience” 2010, No. 40(7), s. 543–566.
 11. Ożóg K., Pauperyzacja języka współczesnej polityki, „LingVaria” 2006, nr 1, s. 81–90.
 12. Pihan-Kijasowa A., Leksykalne zapożyczenia rosyjskie w najstarszych pamiętnikach polskich zesłańców, [w:] Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, pod red. J. Migdał, Poznań 2005, s. 313–325.
 13. Rytter G., Wschodniosłowiańskie zapożyczenia leksykalne w polszczyźnie XVII wieku, Łódź 1992.
 14. Saloni Z., Woliński M., Wołosz R., Gruszczyński W., Słownik gramatyczny języka polskiego, Warszawa 2012.
 15. Sarnowski M., Dwa rossica w polskim dyskursie politycznym ostatnich lat: łże-elity i wykształciuchy, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2014, nr CLIX, s. 397–405.
 16. Sarnowski M., O niektórych aspektach polsko-rosyjskiego dialogu międzykulturowego: „rossi- ca” w strategicznej pozycji tekstu gazetowego, „Studia Rossica Posnaniensia” 2010, nr 35, s. 249–257.
 17. Sarnowski M., Rossica jako narzędzie walki politycznej w Polsce: o pewnym profilu stereotypu Moskwy w polskim dyskursie politycznym, „Acta Neophilologica” 2013, nr XV (1), s. 167–179.
 18. Sarnowski M., Rossica w tekstach Ryszarda Marka Grońskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia” 2012, nr CLVI, s. 159–177.
 19. Wawrzyńczyk J., Rossica w Słowniku poprawnej polszczyzny PWN, [w:] Idem, O języku pol- skim i rosyjskim. Studia i szkice, Łask 2006, s. 278–284.
 20. Wszeborowska H., Felieton — w wyostrzonym obiektywie, [w:] Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, pod red. E. Bańkowskiej i A. Mikołajczuk, Warszawa 2003, s. 274–288.