Ukraińska mniejszość narodowa w Telewizji Polskiej. Analiza programów dla ukraińskiej mniejszości przed, podczas i po Euro¬majdanie na Ukrainie

Main Article Content

Tetyana Banytska

Abstrakt

This article is an attempt to assess the quality of television programs targeted to Ukrainiannational minority in Poland. Public media in Poland have an obligation  of broadcasting programs for the minorities in their languages, which is imposed by the law on broadcasting. For the Ukrainian minority the Polish public television broadcasts three programs: „Przegląd ukraiński”, „Ukraińskie wieści” oraz „Telenowyny”. In this article the most important quality issues of these programs, such as duration of programs, subject diversity, methods of translation, technical aspects as well as the way of showing the civil unrest in Ukraine known as Euromaidan, are presented. An analysis was conducted within the timespan before, during and after the wave of demonstrations  in Ukraine (from 21 July 2013 to 22 June 2014).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Banytska, T. (2018). Ukraińska mniejszość narodowa w Telewizji Polskiej. Analiza programów dla ukraińskiej mniejszości przed, podczas i po Euro¬majdanie na Ukrainie. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (6), 23-38. https://doi.org/10.14746/kw.2016.6.2
Dział
Artykuły

Referencje

  1. Art. 21. Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 roku (Dz.U. 1993, nr 7, poz. 34).
  2. Główny Urząd Statystyczny, Portal Informacyjny, http://stat.gov.pl (12.08.2015).
  3. Program TVP3: „Przeglądu ukraiński”, [w:] źródło elektroniczne: http://bialystok.tvp. pl/17669898/przeglad-ukrainski (13.08.2015).
  4. Program TVP3: „Przeglądu ukraiński”, z dnia 16.07.2009, [w:] źródło elektroniczne: http://bialystok.tvp.pl/750816/przeglad-ukrainski (13.08.2015).
  5. Program TVP3: „Przeglądu wieści”, [w:] źródło elektroniczne: http://olsztyn.tvp.pl/ 1787475/ukrainskie-wiesci (13.08.2015).
  6. Program TVP3: „Telenowyny”, [w:] źródło elektroniczne: http://www.tvp.pl/tvp-regionalna/programy/telenowyny (14.08.2015).
  7. Program TVP3: „Telenowyny”, [w:] źródło elektroniczne: http://www.regionalna.tvp. pl/12132504/telenowyny (14.08.2015).
  8. Program TVP3: „Telenowyny”, 28.12.2013, [w:] źródło elektroniczne: http://www.tvp. pl/tvp-regionalna/programy/telenowyny/wideo/28122013/13473118 (05.09.2015).