Nr 6 (2016)

Spis treści

. Spis treści
1-8
Spis treści
PDF

Artykuły

Maciej Bala
9-22
Tradycja bizantyjska i jej wpływ na kulturę rosyjską w myśli Konstantina Leontjewa
PDF
Tetyana Banytska
23-38
Ukraińska mniejszość narodowa w Telewizji Polskiej. Analiza programów dla ukraińskiej mniejszości przed, podczas i po Euro¬majdanie na Ukrainie
PDF
Antoni Bortnowski
39-49
Публицистика Владимира Короленко
PDF (Русский)
Daniel Dzienisiewicz
51-64
Сопоставительный анализ глаголов с семантикой чрезмерной интенсивности действия в русском и польском языках
PDF (Русский)
Joanna Jarząb
65-74
Od Turgieniewa do Moore’a — rola literatury rosyjskiej w ideologii Ligi Gaelickiej
PDF
Mateusz Jaworski
75-81
Twórcza reinterpretacja mitów narodowych. Próba współodczytania „Trans-Atlantyku” Witolda Gombrowicza i „Małego palca Buddy” Wiktora Pielewina
PDF
Marek Jedliński
83-96
Problem obcości: opozycja Rosja–Europa w kulturze rosyjskiej (XI–XIX w.)
PDF
Kristina Kiseleva
97-105
„Гамлет. Версия” Бориса Акунина как отказ от регламентации шекспировского интертекста
PDF (Русский)
Agnieszka Lewandowska
107-116
W imię Boga Jedynego! (Aleksiej Warłamow „Zatopiona arka”)
PDF
Karolina Mendrela
117-130
Kobiety radzieckiego samizdatu we współczesnej kulturze rosyjskiej — skomplikowane drogi feministek drugiej fali
PDF
Tomasz Nakoneczny
131-149
Pielewin i pustka. Rzecz o nowych horyzontach literatury
PDF
Adrianna Nigiel
151-162
„В некоторых стихиях опознаешь себя” — метафизическая интерпретация материального образа воды в эссе Иосифа Брод¬ского „Набережная неисцелимых”
PDF (Русский)
Joanna Olechno-Wasiluk
163-172
Оblicza kultury w słownikach lingwokulturologicznych na przykładzie Kościeja Nieśmiertelnego (Кащея «Кощея» Бессмерт¬ного)
PDF
Yaryna Onishechko
173-193
Media w Rosji a wojna informacyjna. Analiza zjawiska na przykładzie programu „Wiesti o 20:00” w czasie konfliktu wojennego na wschodzie Ukrainy
PDF
Наталья Попович
195-206
Гонения на генетику в русской прозе второй половины XX века
PDF (Русский)
Anna Katarzyna Przybysz
207-217
Deterytorializacja ciała versus podmiotowość. „Inny” Jurija Mamlejewa
PDF
Joanna Radosz
219-226
Сакрализация обыденности в рассказе Андрея Битова „Летучий голландец”
PDF (Русский)
Maria Sibirnaya
237-234
Факторы влияния чеховского текста на пьесы Александра Марданя „Антракт” и „Аншлаг” (отказ от власти прецедент¬ных текстов или возвращение к ним?)
PDF (Русский)
Anna Stryjakowska
235-244
Процесс индивидуации как ключ к интерпретации главного героя романа Федора Достоевского „Бесы”
PDF (Русский)
Roman Szubin
245-257
Герменевтические подступы к русской литературе
PDF (Русский)
Aleksandra Zywert
259-272
Moskiewska „czernucha”. Wstydliwa strona miasta?
PDF