Media w Rosji a wojna informacyjna. Analiza zjawiska na przykładzie programu „Wiesti o 20:00” w czasie konfliktu wojennego na wschodzie Ukrainy

Main Article Content

Yaryna Onishechko

Abstrakt

The purpose of this paper is to discuss issues related to the use of media as a tool of information warfare: analysis of randomly selected episodes of the Russia-1 headline news show in terms of publications related to the conflict in the eastern Ukraine. Russia was selected, because of the fact that its mass media for many years have been engaged in shaping anti Ukrainian attitudes not only within their own country but also abroad. The importance of information has changed. Some time ago, it was  a tool supporting the implementation of active military operations, but now it could be used as a main force, which sets the direction and determines the effects of the war. This paper attempts to answer the question of what role the Russian state television plays in conducting information warfare against Ukraine, supporting military operations in the east of the country. The object of the study was the Russian state television, namely the headline news show, summarizing the day called “Vesti at 20:00” in the period from  14 July 2014 until 14 May 2015.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Onishechko, Y. (2018). Media w Rosji a wojna informacyjna. Analiza zjawiska na przykładzie programu „Wiesti o 20:00” w czasie konfliktu wojennego na wschodzie Ukrainy. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (6), 173-193. https://doi.org/10.14746/kw.2016.6.14
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Dyrektywa Departamentu Obrony USA z dnia 21 grudnia 1992 r., [w:] źródło elektro¬niczne: http://www.dod.mil/pubs/foi/administration_and_Management/admin_matters/ 14-F 0492_doc_02_Directive_S-3600-1.pdf (02.01.2015).
 3. Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Poznawczych RSW Prasa–Książka–Ruch, Kraków 1983.
 4. Rosyjskie stacje telewizyjne i ich rankingi, [w:] źródło elektroniczne: http://mediainrussia. com/telekanaly-i-tv-reytingi (15.05.2015).
 5. Szurmiński Ł., System medialny Federacji Rosyjskiej, [w:] Wybrane zagraniczne systemy me-dialne, pod red. Adamowski J., Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warsza-wa 2008.
 6. ,4 proc. gospodarstw domowych nie posiada telewizorów, [w:] źródło elektroniczne: http://www.piotrskarga.pl/ps,7990,2,0,1,I,informacje.html (11.01.2015).
 7. Ukraina: Separatyści zajęli siedziby administracji na wschodzie kraju, [w:] źródło elektronicz-ne: http://swiat.newsweek.pl/ukraina-separatysci-w-doniecku-i-lugansku-newsweek- pl,artykuly,283557,1.html (10.01.2015).
 8. Z historii WGTRK, [w:] źródło elektroniczne: http://vgtrk.com/#page/221 (15.05.2015).
 9. Вартанова Е., Телевидение в России — состояние, тенденции и перспективы развития, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Москва 2013.
 10. Гриняев C., Информационная война: история, день сегодняшний и перспектива, [w:] źródło elektroniczne: http://www.rb.ru/inform/88877.html (02.01.2015).
 11. Джашибекова В., Панарин И.: В информационных войнах у России должен быть крепкий щит и острый меч, [w:] źródło elektroniczne: http://www.aif.ru/society/igor_panarin_ v_informacionnyh_voynah_u_rossii_dolzhen_byt_krepkiy_schit_i_o (02.01.2015).
 12. „Одесситка” из Севастополя и „солдатская мать” из Киева в России стала „беженкой из До¬нецка”, [w:] źródło elektroniczne: http://www.unian.net/politics/893326-odessitka-iz-sevastopolya-i-soldatskaya-mat-iz-kieva-v-rossii-stala-bejenkoy-iz-donetska.html#ad-image-4 (20.06.2015).
 13. Панарин И., СМИ, пропаганда и информационные войны, Поколение, Москва 2012.
 14. Почепцов Г., Інформаційні війни: переосмислення триває, [w:] źródło elektroniczne: http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/informatsiyni_viyni_pereosmislennya_trivae/ (02.01.2015).
 15. Почепцов Г., Інформаційні війни: тенденції та шляхи розвитку, [w:] źródło elektro-niczne: http://osvita.mediasapiens.ua/view/informatsiyni_viyni_tendentsii_ta_ shlyakhi_rozvitku/ (02.01.2015).
 16. Почепцов Г., Информационные войны. Основы военно-коммуникативных исследований, [w:] źródło elektroniczne: http://ligis.ru/librari_2/049/contents.html (10.01.2015).
 17. Программу „Вести” будут представлять пары ведущих, как на НТВ, [w:] źródło elektro-niczne: http://newsru.com/russia/11may2006/vesti.html (20.06.2015). 15 лет „Вестям”. Где сейчас Сорокина и Ростов?, [w:] źródło elektroniczne: http://tvoygolos. narod.ru/press/2006.05.05.htm (20.06.2015).
 18. Сунь Дзи, Мистецтво війни, [w:] źródło elektroniczne: http://chtyvo.org.ua/ authors/ Tzu_Sun/Mystetstvo_viiny/ (03.01.2015).
 19. Турчинов заявив про початок масштабної антитерористичної операції, [w:] źródło elektroniczne: http://ua.comments.ua/politics/227818-turchinov-zayaviv-pro-pochatok masshtabnoi.html (10.01.2015).
 20. Mulvenon J., The PLA and Information Warfare, [w:] J. Mulvenon, R. Yang, The People’s Liberation Army in the Information Age, RAND Corporation, Washington D.C. 1999.
 21. Vertre D., China's Strategy for Information Warfare: A Focus on Energy, [w:] źródło elek-troniczne: http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id= 241:critical-energy-infrastructure-security-and-chinese-cyber-threats&catid=106: energysecuritycontent0510&Itemid=361 (02.01.2015).